Praktykujący z Hongkongu apelują przeciwko ustawie Artykuł 23

7 listopada 2002 roku, legislatura Hongkongu zorganizowała pierwsze publiczne wysłuchanie na temat ustawy opartej na Artykule 23 Podstawowego Prawa. Od godz. 16.00 do godz. 19.00, ponad stu praktykujących Falun Gong spokojnie apelowało w Chater Gardens. Apelowali przeciwko ustawie, która rozciągnęłaby prześladowania - zainicjowane przez Jianga - po Hongkongu. Praktykujący wysyłali także prawe myśli [rodzaj medytacji, która polega na koncentrowaniu się na dobrych, prawych myślach w celu oczyszczenia siebie i otaczającego środowiska]

Opublikowano: 11 listopada 2002

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.