EFGIC: Międzynarodowa koalicja przygotowuje w wielu krajach proces sądowy przeciwko byłemu przywódcy Chin - Jiang Zeminowi

60 Stowarzyszeń Falun Dafa z całego świata łączy siły z adwokatami praw człowieka
 
Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

GENEWA (EFGIC) - Dnia 18 marca szwajcarski adwokat podczas 59-tego posiedzenia Narodów Zjednoczonych, poświęconego Prawom Człowieka, obwieścił plany wszczęcia procesu sądowego przeciwko Jiang Zeminowi, oskarżonemu o tortury, zbrodnie przeciwko ludzkości i ludobójstwo, jeśli tylko były przywódca Chin kiedykolwiek odwiedzi Szwajcarię.

Jak twierdzi szwajcarski adwokat, będzie to tylko początek.
Philip Grant, prawny przedstawiciel powodów i prezes TRIAL (Track Immunity Always), niezwiązanej z rządem organizacji powołanej do walki z bezkarnością, zapowiedział, że organizuje międzynarodową koalicję, mającą na celu doprowadzenie Jianga przed oblicze sprawiedliwości.

Na zwołanej w Genewie konferencji prasowej pan Grant oświadczył: "60 narodowych stowarzyszeń Falun Gong z całego świata we współpracy z TRIAL organizuje międzynarodową koalicję, składającą się z godnych zaufania i pełnych poświęcenia prawników, specjalizujących się w obronie praw człowieka. Koalicja ma na celu podjęcie się obrony osób, które padły ofiarą reżimu Jianga Zemina, poprzez zarzucenie na niego silniejszej sieci."

Pan Grant oświadczył, że w ciągu najbliższych tygodni zostaną przygotowane i wniesione do sądu zarzuty kryminalne w pewnej liczbie krajów, posiadających ogólnoświatową jurysdykcję do ścigania ludzi za takie przestępstwa jak "tortury, zbrodnie przeciwko ludzkości i/lub ludobójstwo."

Adwokat: "Pan Jiang Zemin musi się liczyć z faktem, że poza granicami Chin może być ścigany do końca swojego życia".
Pan Grant dał do zrozumienia, że dochodzenie będzie nakierowane także na tych wszystkich, którzy z polecenia Jianga zaangażowali się w prześladowanie Falun Gong.

"Wszyscy ci, którzy przygotowują lub realizują, skierowany przeciwko praktykującym Falun Gong, program terroru i masowego gwałcenia praw człowieka", powiedział pan Grant, "od najwyższych do najniższych szczebli w hierarchii państwa chińskiego lub Partii Komunistycznej, będą pociągnięci do odpowiedzialności za swoje kryminalne postępowanie... Pan Jiang Zemin musi się liczyć z faktem, że poza granicami Chin może być ścigany do końca swojego życia".

Prześladowania Falun Gong, według pana Granta, są pogwałceniem Konwencji o Zapobieganiu i Karaniu Zbrodni Ludobójstwa z 1948 roku, którą Chiny podpisały i ratyfikowały. Jiang Zemin lub każdy inny, kto z jego polecenia prześladuje Falun Gong, podkreślił pan Grant, może być natychmiast zaaresztowany, jak tylko znajdzie się na terenie kraju, który tę konwencję ratyfikował.

Dnia 15 marca 2003 roku, Jiang Zemin ustąpił ze stanowiska prezydenta. Według pana Granta, Jiang Zemin nie może już więcej cieszyć się przywilejem immunitetu nadawanym głowom państwa.

Poza swoją rodzinną Szwajcarią, pan Grant nie ujawnił z jakimi jeszcze krajami aktywnie współpracuje w ramach międzynarodowej koalicji, chcąc przypuszczalnie pozostawić Jiang Zemina oraz pozostałych prześladowców Falun Gong w nieświadomości co do faktu, kiedy i gdzie mogą oni stanąć w obliczu procesu sądowego i aresztowania.

Wśród powodów procesu przygotowywanego w Szwajcarii znajdują się: absolwent studiów z Irlandii, pan Ming Zhao (wideo), który był torturowany przez prawie 2 lata w chińskim obozie pracy, pani Yuzhi Wang z miasta Harbin w Chinach, którą aresztowano i torturowano dopóki prawie całkowicie nie utraciła wzroku oraz pani Zhizhen Dai, obywatelka australijska, samodzielnie wychowująca nieletnią córkę, po zakatowaniu jej męża na śmierć w Chinach za praktykowanie Falun Gong.

Zostało udokumentowane w obszernych raportach Human Rights Watch i Amnesty International, jak również w oficjalnych protokołach Komisji d/s Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych i Europejskiego Centrum Informacyjnego Falun Gong, w jaki sposób ludzie są torturowani i poddawani praniu mózgu po to, aby podpisali deklarację o wyrzeczeniu się swoich wierzeń. Wobec tych, którzy w dalszym ciągu trwają przy swojej wierze, kontynuowane są gwałtowne represje łącznie z gwałtem, sodomią, przymusową aborcją, przymusowym wstrzykiwaniem medykamentów, wstrząsami elektrycznymi przy użyciu prądu o napięciu 30.000 V, biciem, nakłuwaniem, duszeniem, topieniem, pozbawianiem snu, długoterminowym więzieniem w niewielkich klatkach oraz głodzeniem.

Liczne źródła w Chinach szacują, że miliony zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów w celu uniknięcia prześladowań.

# # #

Informacja o Falun Gong

Falun Gong, znane też jako Falun Dafa (więcej informacji), jest praktyką medytacji i ćwiczeń fizycznych wraz z naukami opartymi na uniwersalnych zasadach "Prawdomówności-Dobroci-Wytrwałości". Praktyka ta była nauczana potajemnie przez tysiące lat zanim została ujawniona publicznie w 1992 roku przez pana Li Hongzhi. Falun Gong wywodzi się z tradycyjnej kultury chińskiej, ale różni się i jest odrębny od innych praktyk takich jak religie buddyjskie i taoistyczne. Od momentu jego ujawnienia - w 1992 roku - rozpowszechnił się szybko w Chinach poprzez przekazy ustne. Obecnie jest praktykowany w ponad 50 krajach świata.

Po oszacowaniu przez rząd liczby praktykujących Falun Gong aż na 100 milionów, prezydent Chin - Jiang Zemin zakazał tej pokojowej praktyki w lipcu 1999 roku (raport) w obawie, że coś może poruszyć serca i umysły większej ilości obywateli niż Partia Komunistyczna. Reżim Jianga, nie będąc w stanie złamać ducha milionów tych, którzy doświadczyli poprawy stanu zdrowia i pozytywnych zmian w życiu dzięki praktykowaniu Falun Gong, wzmógł kampanię propagandową, mającą na celu wywołanie negatywnej opinii publicznej wobec tej praktyki, jednocześnie po cichu wtrącając do więzień, torturując a nawet mordując tych, którzy ją praktykują.

Europejskie Centrum Informacyjne Falun Gong zweryfikowało szczegóły 636 zgonów (raporty/źródła) od momentu rozpoczęcia prześladowań Falun Gong w Chinach w 1999 roku. Urzędnicy rządowi z Chin donoszą, że faktyczne żniwo śmierci wynosi grubo ponad 1.600 osób, podczas gdy eksperci oszacowują tę liczbę na znacznie wyższą. Setki tysięcy osób zostało zaaresztowanych a ponad 100.000 skazano na obozy pracy przymusowej, zazwyczaj bez procesu sądowego.

W CELU UZYSKANIA DALSZYCH INFORMACJI PROSIMY O SKONTAKTOWANIE SIĘ Z EUROPEJSKIM CENTRUM INFORMACYJNYM FALUN GONG:

Peter Jauhal +44 (0) 7739 172 452.

Kontakt w Polsce:
Tomasz Ozimek +48 695 418 148

Więcej kontaktów można znaleźć w http://www.falungonginfo.net/europe.htm
E-mail: [email protected]
W Polsce: [email protected]

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.