Dokument ONZ obalający chińską propagandę

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Międzynarodowa Komisja Rozwoju Edukacji przy ONZ; 15 sierpnia 2001 Genewa:

"W naszym oświadczeniu w podpunkcie trzecim, opisaliśmy praktykę Falun Gong tak jak my ją widzimy. Rząd [chiński] natomiast, wykorzystując prawo do odpowiedzi, usiłował uzasadnić kampanię rządowego terroryzmu przeciwko grupie, nazywając ją ? [brzydkie określenie zostało pominięte], której to oddziaływanie spowodowało smierć i rozpad rodzin."

Po przeprowadzeniu naszego dochodzenia uznaliśmy, że jedyne przypadki śmierci były spowodowane przez władze; rodziny podlegają rozpadowi ponieważ członków rodzin zabija reżim; ludzie się załamują, ale nie na skutek praktykowania Falun Gong, lecz przez okrutne tortury, więzienie i brutalne traktowanie w szpitalach psychiatrycznych, oraz ciężkie warunki w obozach pracy. Tak jak doniosła International Herald Tribune, 6 sierpnia 2001, reżim przyznał się, że oficjalnie usankcjonowana przemoc przeciwko praktykującym, była stosowana aby zniszczyć Falun Gong".

"Reżim wskazuje na przypadek niby samospalenia na Placu Tienamen dnia 23 Stycznia 2001, jako dowód tego, że Falun Gong jest ? [brzydkie określenie zostało pominięte]. Jednakże, zdobyliśmy nagranie wideo, które z naszego punktu widzenia udawadnia, że przypadek samospalenia był celowo zainscenizowany przez rząd."

Międzynarodowa Komisja Rozwoju Edukacji przy ONZ

Opublikowane: Piątek, 31 Sierpnia 2001

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.