Polska: Obchody Światowego Dnia Falun Dafa w Warszawie

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

13 maja 2009 r. polscy praktykujący Falun Dafa zorganizowali w Warszawie zajęcia, mające na celu uczczenie siedemnastej rocznicy udostępnienia światu praktyki przez Mistrza Li Hongzhi oraz dziesiątej rocznicy obchodów Światowego Dnia Falun Dafa. 13 maja jest także dniem urodzin Mistrza.

Praktykujący, pozując do zdjęcia, przekazują Mistrzowi życzenia urodzinowe


Eksponowanie zbrodni dokonywanych przez Komunistyczną Partię Chin wobec praktykujących Falun Gong - młodzież szkolna czyta z tablic informacje


Podpisywanie petycji o powstrzymanie prześladowań Falun Gong

Praktykujący z samego rana przybyli pod stację metra, gdzie rozlokowali transparenty i stoisko informacyjne z tablicami i afiszami przedstawiającymi zdjęcia i opisy faktów prześladowań. W ciągu dnia demonstrowali ćwiczenia oraz rozdawali ulotki.

Wielu ludzi zatrzymało się, by zapoznać się z faktami prześladowań, przekazując słowa poparcia dla wysiłków udostępnienia tych informacji i zwrócenia opinii publicznej na sprawę zbrodni popełnianych wobec praktykujących Falun Gong w Chinach.

Niektórzy z handlarzy ulicznych, którzy wiedzą o Falun Gong i prześladowaniach, zrobili miejsce dla praktykujących, by mogli swobodnie przeprowadzić swoje zajęcia. Dyżurujący policjant podszedł do praktykujących, by upewnić się, że nic nie zakłóca ich działań. Wielu przechodniów wyraziło poparcie dla tych wysiłków, często pytając, co mogliby zrobić, by powstrzymać prześladowania. Niektórzy, natomiast, wyrazili zainteresowanie podjęcia praktyki Falun Gong.

Koło stoiska praktykujących przechodziła grupa 50 uczniów szkoły średniej z ich nauczycielką. Nauczycielka ta, zatrzymując całą grupę, powiedziała, żeby każdy uczeń przyjrzał się wystawionym plakatom zdjęciowym z informacjami o zbrodniach Komunistycznej Partii Chin. Powiedziała, że jest do dobrym przypomnieniem, gdyż kiedyś w Polsce też był komunizm.

Do praktykujących podeszła także grupka Chińczyków, zapoznając się z faktami prześladowań. Niektórzy zdecydowali się złożyć na miejscu deklaracje o wystąpieniu z szeregów organizacji Komunistycznej Partii Chin. Inni powiedzieli, że przeczytają książki Falun Gong, żeby mieć lepsze zrozumienie praktyki.

Coraz więcej Polaków dowiaduje się o Falun Gong i prześladowaniach, jak również coraz więcej Chińczyków za granicą znajduje odwagę, by, będąc wolnym od manipulacji chińskiego rządu, świadomie podejmuje inicjatywę rozgraniczenia prawdy i kłamstwa, stając po stronie tego, co prawe i sprawiedliwe.



* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.