Centrum Informacyjne Falun Dafa (FDIC): Krok Google jest moralnie jasny – inni powinni pójść za jego przykładem

13 Jan 2010

Centrum Informacyjne Falun Dafa wyraża pochwałę dla Google za podjęcie inicjatywy stawienia wyzwania Komunistycznej Partii Chin (KPCh) wobec jej cenzury internetowej, jak również zachęca inne kompanie, rządy i osoby indywidualne do pójścia za tym przykładem. Centrum podważa także niektóre z odnośników mediów, iż posunięcie to jest „ryzykowne” lub „ zaskakujące”, jak gdyby element kosztu ludzkiego cenzury internetowej nie był wystarczająco jasny.

Poprzez dzieje historii, od masakry w Ruandzie, Holokaustu Faszystowskiego po morderstwa Band Khamera w Kambodży, propaganda i cenzura były dominujące we wzniecaniu o szerokiej skale prześladowań wobec niewinnych członków społeczeństwa.

Przez ostatnie dziesięć lat, reżim chiński wyłożył setki milionów dolarów do cenzurowania kanałów informacyjnych wewnątrz kraju, w celu zapobieżenia donosom o Falun Gong, grupie, która kiedyś stanowiła 10 procent populacji ludności w Chinach, a i teraz liczba ta oscyluje w dziesiątkach milionów jej członków.

Wysiłki te spowodowały, że społeczeństwo zostało ograniczone w wiedzy o fabrykowaniu faktów przez chiński reżim, ogromnej niesprawiedliwości i zbrodniach przeciwko ludzkości, której od 1999 roku podlegają praktykujący Falun Gong.

W tym właśnie kontekście, centrum nakłania do podejmowania pokojowych i honorowych wysiłków, by stawić wyzwanie Komunistycznej Partii Chin za jej kontrolę nad Internetem i co ważniejsze, doprowadzenia do wolnego środowiska internetowego w Chinach.

Doceniamy wysiłki Google oraz innych ciał organizacji, widzących stan obecnej sytuacji internetowej w Chinach za moralnie niepokojący i czynienia kroków w kierunku przywrócenia wolności informacji w Chinach. Z wolnością tą nadejdzie wiedza i większe zrozumienie, a z tym także, co jest naszą nadzieją, koniec tortur i morderstw praktykujących Falun Gong.


Falun Dafa Information Center     http://faluninfo.net/article/947

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.