Falun Dafa Information Center (FDIC): Pisma wewnętrzne władz Komunistycznej Partii Chin ujawniają nową falę kampanii przymusowego “transformowania” milionów praktykujących Falun Gong w Chinach

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo


24 października 2010 r.

W tej chwili nadchodzą raporty o porwaniach i przypadkach śmiertelnych w centrach reedukacji, czyli potocznie zwanych ośrodkach prania mózgu.

Nowy Jork- Seria dokumentów wewnętrznych obiegająca różne szczeble władz KPCh, z których część została opublikowana na stronie internetowej, ujawnia szczegóły nowej, trzyletniej, kosztującej wiele miliardów dolarów kampanii, uderzającej w praktykujących Falun Gong w Chinach.

Celem tej kampanii jest “transformacja” 75 procent wszystkich praktykujących Falun Gong, których liczba, pomimo jedenastu lat brutalnych represji komunistycznych władz, wynosi w Chinach dziesiątki milionów. Szczególny nacisk w kampanii kładzie się na akcje penetracji wszystkich wsi i domostw, w celu wyodrębnienia do edukacji i zwalczenia praktykujących Falun Gong.

Transformacja – zmuszanie praktykujących do wyrzekania się Falun Gong i do deklarowania posłuszeństwa wobec Komunistycznej Partii Chin jest u podstawy tej kampanii. Częścią procesu transformacji jest poddawanie indywidualnych osób różnym formom fizycznych i psychicznych tortur.

“To, na co wskazują te dokumenty, jest szerokiej skali kampanią inwigilacji i nadzoru, nielegalnych porwań oraz tortur fizycznych i psychicznych”. – powiedział rzecznik Falun Gong Erping Zhang. „Sceny rozgrywające się w Chinach są jakby wyjęte z czasów Orwellowskich”.

“Kiedy władze chińskie mówią o “transformowaniu” praktykujących Falun Gong, mają na myśli torturowanie ich, by wykorzenić im aspiracje uczciwości, życzliwości i tolerancji. Pastwią się nad ludźmi zdrowymi i z racjonalnym umysłem, do punktu, gdzie ofiara albo zdradza samą siebie i swoje najgłębsze przeświadczenia wiary, kompletnie podporządkowuje się woli partii, traci życie na skutek przemocy lub traci zmysły na skutek niewyobrażalnego ciosu psychicznego. Stwarzają praktykującym prawdziwe piekło”.

Falun Dafa Information Center uzyskało osiem dokumentów z różnych miejsc, które mówią o intensyfikacji kampanii w latach 2010 – 2012. Siedem innych dokumentów jest dostępnych na stronie internetowej. Te osiem dokumentów uzyskanych zostało z wewnętrznych źródeł, które na bieżącą chwilę nie mogą być ujawnione ze względu na bezpieczeństwo.

Z dokumentów tych wynika, kampania ta jest wielomiliardową inicjatywą. Z informacji umieszczonych na stronie internetowej urzędu w Xinglong w prowincji Syczuan wynika, że powiększone zostają fundusze na prowadzenie skutecznych akcji transformacji.

W treści dokumentu jest także zapis: “ W celu dokonania transformacji jednej osoby, potrzeba wg średniej krajowej 45 tysięcy juanów, w prowincji Syczuan 40.900 juanów i w naszej miejscowości 39 tysięcy juanów”. Biorąc pod uwagę, że jest od 20 do 40 milionów praktykujących Falun Gong w Chinach, koszt tych transformacji sięgnąłby dziesiątki miliardów dolarów amerykańskich.

Chociaż te osiem dokumentów pochodzi od władz średniego i niższego szczebla, nie ma wątpliwości, że instrukcje są odgórne. Treść jednego dokumentu w szczególności dowodzi, że kampania zainicjowana została przez centralne Biuro 6-10. (Powołane specjalnie do prowadzenia prześladowań Falun Gong od 1999 r.)

W dodatku, identyczne słownictwo użyte w innych dokumentach w odniesieniu do kryteriów oceny prowadzenia tej kampanii pod koniec każdego roku, świadczy, że wytyczne pochodzą z góry poprzez każdy szczebel władz w dół.

“Oprócz tych rewelacji na temat rzekomych ostatnio niebezpieczeństw ze strony praktykujących Falun Gong jest godny uwagi fakt, że przeczy to zapewnieniom partii, iż Falun Gong został pokonany” – powiedział Erping Zhang.

„W końcu, jeżeli partia zdołała wyeliminować tę grupę, tak, jak to często publicznie podkreśla, dlaczego miałaby zainwestować tak ogromne pieniądze w trzyletnią kampanię, by wzmocnić walkę przeciwko Falun Gong?”

Plan osiągnięcia liczby skutecznych transformacji w prowincji Henan

Informacja władz KPCh na stronie internetowej urzędu w Laodian, prowincji Henan z datą maj 2010 r. zawiera prawdopodobnie najwięcej szczegółów na temat tej kampanii (screenshot 1 2 3 / English translation).Mówi ona o wdrożeniu w latach 2010 – 2012 planu edukacji, transformacji i pokonania kluczowych celów w związku z odzyskaniem gruntu w walce przeciwko Falun Gong. By to osiągnąć, obowiązuje nakaz, by urząd administracyjny każdej wsi i wszystkich innych urzędów podległych władzom gminnym, z całą mocą wyszedł naprzeciw temu wyzwaniu.

Ponadto, dokument ten zawiera plan osiągnięcia liczby skutecznych transformacji. Plan jest taki, by do końca 2012 r. osiągnąć 75 % transformacji.
By tego dokonać, lokalni urzędnicy mają obowiązek wpierw zidentyfikować wszystkich praktykujących Falun Gong w danym obszarze. Po tym, mają wysłać praktykujących na seminaria szkoleń prawnych, które w rzeczywistości są ośrodkami prania mózgu.

W ośrodkach tych, praktykujący zmuszani są do podpisania oświadczenia o wyrzeczeniu się wiary w Falun Gong. Ci, którzy odmawiają, poddawani są fizycznym i psychicznym torturom, jak również długotrwałym uwięzieniu.

Treść dokumentu zachęca do czynienia stałych wysiłków udoskonalania metod transformacji, tak, by były one jak najbardziej skuteczne. Praktykujący nieprzebywający w ośrodkach prania mózgu mają być regularnie i stale monitorowani przez partyjne komitety osiedlowe, jak również mają być szykanowani w celu nie dopuszczenia, by kontynuowali praktykowanie Falun Gong.

Doniesienia o porwaniach i przypadkach śmierci praktykujących w ośrodkach prania mózgu

Komunistyczna Partia Chin od samego początku rozpoczęcia prześladowań korzysta z metod prania mózgu. Nie mniej jednak, od czasu wydania rozkazów do rozpoczęcia zorganizowanej kampanii w połowie 2010 r., Falun Dafa Information Center otrzymuje coraz to nowe raporty o przypadkach porwań praktykujących i to w dużych liczbach, którzy umieszczani są w ośrodkach prania mózgu, np. w Pekinie, Shaanxi, Shandong, Liaoning, Jilin, Hebei, Hubei, Sichuan i Xinjiang. Ośrodki te zaadoptowały do prowadzenia intensywnych indoktrynacji miejskie szkoły, hotele i inne publiczne budynki.

Wskaźnikiem surowości tych operacji są coraz liczniejsze przypadki zamordowań praktykujących w kilka dni od zaaresztowania.

2 sierpnia 2010 r. dyrektor lokalnego komitetu partyjnego i kilku funkcjonariuszy policji porwali praktykującą Falun Gong Yan Pingjun z jej zakładu w Shijiazhuang, w prowincji Hebei, w którym była krawcową. Policja dokoła rewizji jej mieszania i zmusiła jej męża do zapłacenia 550 juanów, na poczet kosztów jej utrzymania w ośrodku prania mózgu.
Osiem dni później, Yan Pingjun już nie żyła. Miała 45 lat.

Siedem dokumentów umieszczonych na stronach internetowych urzędów dotyczy następujących miejscowości: Laodian, Anyang w prowincji Henan, Zhukeng, Shicheng w prowincji Jiangxi, biuro w powiecie Hepu w prowincji Guangxi, Xinlong, Deyang w prowincji Szyczuan, Hongxia, Ruichang w prowincji Jiangxi, Tianwen w powiecie Wen'an w prowincji Guizhou oraz Kaiyuan, Fuzhou w prowincji Fujian.

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.