Kanada jest zaniepokojona faktem prześladowywań - parlament kanadyjski dyskutuje na temat przyznawania praktykującym Falun Gong specjalnych wiz

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo
Prześladowywanie Falun Gong przez rząd Jianga (byłego chińskiego prezydenta) w Chinach stał się powodem niepokoju kanadyjskiego rządu od chwili kiedy się ono rozpoczęło. Rząd kanadyjski był pierwszym, który potępił prześladowanie Falun Gong w 1999 i pomógł uratować dużą liczbę praktykujących, powracających bezpiecznie do Kanady, włącznie z panem Kunlun Zhang i Shenli Lin. 24 października 2002, parlament kanadyjski jednomyślnie zagłosował za rezolucją M236, która została zainicjowana przez członka parlmantu - Scotta Reid i która została poparta przez członka parlamentu Stockwella Day. Wniosek zawierał prośbę do Premiera Chretien o interwencję w sprawie uwolnienia wszystkich prześladowanych praktykujących Falun Gong, którzy mają rodzinę w Kanadzie.

20 lutego 2003, parlament odbył dyskusję dotyczącą minimalnej korekty wersji rezolucji. Członkowie parlamentu, którzy zainicjowali tą rezolucję proponowali wydawanie specjalnych wiz dla praktykujących, prześladowanych w Chinach. Członkowie parlamentu z wielu różnych partii wygłosili przemówienie, potępiając prześladowanie Falun Gong oraz wyrażając współczucie wobec praktykujących. Członek parlamentu - Scott Reid - pierwszy wygłosił przemówienie. Uwydatnił on, że rezolucja M236 odegrała pozytywną rolę w wypuszczeniu trzech aresztowanych praktykujących Falun Gong. Rezolucja spowodowała też, że warunki innych aresztowanych praktykujących się polepszyły, a także pomogła w uwolnieniu pani Yuzhi Wang, która omal nie została deportowana ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do chińskiego więzienia, na skutek presji rządu chińskiego.

Członek parlamentu - Reid - wspominał, że spotkał niektórych praktykujących, uwolnionych z więzienia, włącznie z panią Yu Zhi Wang. Wszyscy uwolnieni przeżyli nieprawdopodbne brutalne tortury. Docenił on również poparcie, jakie otrzymał od innych członków parlamentu. Spostrzegł też, że nie powinniśmy zapominać o tych praktykujących, którzy wciąż są przetrzymywani w areszcie i torturowani. Powiedział, że Kanada powinna przyznać im specialne wizy, aby jak najszybciej uratować ich od prześladowań.

Członek Parlamentu Irwin Cotler, wybitny prawnik dotyczących praw człowieka, mówił że zasady "Pradwomówności, Dobroci i Tolerancji" którzy praktykujący Falun Gong wprowadzają w życie, są podstawowymi zasadami moralnymi, według który powinien żyć każdy człowiek. Powiedział: "Jesteśmy zadowoleni, że udało się uratować kilka ludzi dzięki naszej pomocy. Jednak musimy pamiętać że ci ludzie w ogóle nie powinni zostać aresztowani. Prześladowanie przyjeło formę systematycznego napastowania wolności wiary". Powiedział też, że Kanada powinna przyznawać specjalne wizy dla prześladowanych. Inny członek parlamentu z Quebec zgodził się, że Kanada powinna przyznać specjalne wizy. Powiedział również, że konieczne jest ponowne wysunięcie rezolucji. Pomimo, iż handel z Chinami jest ważny dla Kanady, prawa człowieka i ekonomia są tak samo ważne. Kanada nie powinna stawiać handlu przed prawami człowieka.

Członkini parlamentu - Wendy Lill - wspomniała przypadek praktykującej Falun Gong, która była napastowana w Chinach. Najbardziej w tym wszystkim poruszył ją fakt, że kobieta ta została aresztowana z powodu roznoszenia kartek z życzeniami z okazji Nowego Roku. Została pobita na śmierć podczas pobytu w areszcie. Na kartkach było jedynie napisane "Prawdomówność, Dobroć, Tolerancja." Pani Lill powiedziała, że podobne raporty przybywają codziennie.

Na końcu Pan Reid podziękował wszystkim za wsparcie rezolucji, która doprowadziła do uwolnienia trzech praktykujących. Kontynuował mówiąc, że ich wolność naprawdę nie była prawdziwą wolnością. Nia powinniśmy zapomnieć, że w areszcie w Chinach, nadal przetrzymywani są ludzie, włącznie z Lizhi He, Xiuzhen Lu i Xiuchao Huang. Każdy z nich jest dobrym obywatelem, szanującym prawo i pokój. Yueli Yang był naukowcem w dziedzinie astronomii ze wspaniałymi osiągnięciami.Powitalibyśmy ich z dumą w Kanadzie. Musimy mocniej pracować, żeby zmusić rząd chiński do uwolnienia wszystkich praktykujących i połączyć ich na nowo ze swoją rodziną w Kanadzie.

Dyskusja trwała ponad 50 minut i będzie kontynuowana po parlamentarnej recesji.

oryginał: http://clearwisdom.net/emh/articles/2003/3/4/32877.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.