Wiadomości z Europy, Falun Dafa w Polsce, M_Wiadomosci_z_Europy

Najnowsze wydarzenia | Wyjasnianie faktow | Konferencje Fa | Parady | Apele | Orkiestra Marszowa | Raporty medialne | Inne | Wydarzenia Lokalne | Wystawa obrazów

 • Grecja: Popieranie Falun Gong w ateńskim parku

  Przez ostatnie kilka tygodni, chińska ambasada w Atenach była odwiedzana przez praktykujących Falun Gong. W parku naprzeciwko ambasady, praktykujący apelowali do pracowników ambasady, aby pomogli położyć kres ludobójstwu mającemu miejsce w Chinach.
 • Francja: Wyjaśnianie faktów przed ambasadą chińską w Paryżu

  Jeden z funkcjonariuszy policji na zewnątrz konsulatu, pochodził z tego samego miasta, co apelujący praktykujący. Po wysłuchaniu informacji o Falun Gong i brutalnych prześladowaniach w Chinach, funkcjonariusz powiedział: "Całkowicie popieram twoją działalność tutaj, powinieneś zrobić coś podobnego w swoim rodzinnym mieście".
 • Niemcy: Postawcie Jiang Zemin'a przed obliczem sprawiedliwości w głębi swego sumienia: Raport z serii apelów w Monachium

  Ten apel był jedynie jednym z serii podobnych, mających na celu postawienie Jiang'a przed oblicze sprawiedliwości. Ich celem jest osądzenie Jiang'a zgodnie z ludzką moralnością i sumieniem oraz zdemaskowanie jego niegodziwych czynów przed całym światem.
 • Wielka Brytania: Prawnik walczący o prawa człowieka wnosi pozew przeciwko Jiang Zemin'owi

  Angielski prawnik walczący o prawa człowieka zgodził się przyjąć sprawę przeciwko Jiang Zemin'owi, którą zapoczątkowali praktykujący. Prawnik rozpoczął wstępne działania, gromadząc informacje niezbędne do procesu. Inny prawnik z Sądu Najwyższego również zaangażował się w tą sprawę. W tym czasie dotarło do praktykujących wiele listów od prawników, zawierających pomocne rady, informacje i instrukcje.
 • Niemcy: Ludzie we Frankfurcie popierają proces wobec Jiang Zemina

  Ostatnio, praktykujący z Frankfurtu zorganizowali wystawę zdjęć, aby powiadomić ludzi o faktach na temat prześladowań oraz ukazać zbrodnie Jiang Zemina wymierzone w praktykujących Falun Gong. Podczas wystawy przechodni, turyści i chińscy obywatele uważnie przyglądali się zdjęciom i wyrażali swoje zdziwienie sytuacją, jaka ma miejsce w Chinach. Wielu przechodniów podpisało petycję popierającą proces sądowy.
 • Irlandia: Praktykujący organizują pokazową publiczną rozprawę w Dublinie, ukazując w ten sposób przestępstwa Jiang Zemina

  W dniu 8 listopada 2003 r., irlandzcy praktykujący Falun Gong zorganizowali publiczną rozprawę ukazującą zbrodnię ludobójstwa Jiang Zemina. Rozprawa odbyła się w najbardziej ruchliwej części Dublina.
 • Irlandia: Irlandzka Konferencja Dzielenia się Doświadczeniami Falun Dafa 2003

  W niedzielę, 9 listopada 2003 r. odbyła się w Dublinie Konferencja Dzielenia się Doświadczeniami Falun Dafa 2003. W konferencji wzięli udział miejscowi praktykujący, jak również z Anglii, Szkocji, Szwecji i Belgii. Zebranych było około 50 osób, w małej teatralnej sali wykładowej, co sprawiało wrażenie intymnej, a zarazem uroczystej i podniosłej atmosfery. Konferencję otwarto odczytaniem proklamacji Burmistrza Księstwa Laois, który ogłosił po raz pierwszy dzień 9 listopada Dniem Falun Dafa w Irlandii.
 • Szwecja: Potępienie prześladowań oraz apel o uwolnienie Charles'a Li oraz innych praktykujących Falun Gong

  Ostatnio szwedzcy praktykujący poświęcili swój wolny czas na pokojowy apel przed Chińskim Konsulatem w Gothenburgu, domagając się zakończenia prześladowań praktykujących Falun Gong w Chinach. Praktykujący wyrazili również swoje poparcie dla setek praktykujących, którzy prowadzą strajk głodowy w więzieniu w Jilin. Praktykujący mają nadzieję, że ich apele zachęcą większą ilość ludzi do zwrócenia uwagi na te dotkliwe łamanie praw człowieka
 • Szwecja: List od członku parlamentu przeczytany na otwarciu wystawy Falun Gong w Mora

  ...Wszystkie negatywne zjawiska społeczne dowodzą jak potrzebne jest optymistyczne usposobienie, poczucie bezpieczeństwa, ufność w bliźniego swego i nasze otoczenie oraz pozytywny stosunek wobec życia. Osiągniemy to dzięki wstawieniu się za dobrem i za miłością.Jako członek Parlamentu Europejskiego i Szwedzkiego Komitetu Państwowego, niejednokrotnie słyszałem o maltretowaniu chrześcijan i praktykujących Falun Gong przez dyktaturę chińską. Jest to kwestia bezpośrednich prześladowań, wskutek których wielu ludzi straciło życie...
 • "Wspólny kierunek"

  Mam na imię Marcin i od roku praktykuję Falun Dafa razem ze swoją żoną Izą. Dzięki praktyce uzyskałem korzyści zarówno zdrowotne jak i psychiczne. Kiedyś chorowałem na białaczkę, a po przeszczepie ciągle cierpiałem na różne dolegliwości, ze względu na osłabiony organizm. Odkąd uprawiam ten system doskonalenia się, nie miałem potrzeby udania się do lekarza z powodu jakiejś choroby czy osłabienia
 • Szwecja: Praktykujący Falun Gong obchodzą rocznicę Dnia Falun Dafa w regionie Bergsjn.

  W dniu 10 października 2003 r., grupa praktykujących Falun Gong z Gorburgu (Szwecja) zgromadziła się na placu Galilies w centrum Bergsjin, aby obchodzić rocznicę Dnia Falun Dafa w tym regionie. Z powodu korzyści zdrowotnych, jakie Falun Gong wniosło do społeczeństwa, głowa Departamentu Życia i Zdrowia tego regionu ogłosiła dzień 10 października Dniem Falun Dafa w regionie Bergsjn. Na otwarciu uroczystości przecięto wstążkę i to wydarzenie zapoczątkowało Dzień Falun Dafa
 • Niemcy: Praktykujący w Monachium wzywają do ratowania praktykujących z Jilin.

  Aby ponaglić chiński reżim do zaprzestania prześladowań Falun Gong i ocalić praktykujących Dafa, którzy są na strajku głodowym w więzieniu w Jilin, w dniu 1 listopada b.r. praktykujący Dafa w Monachium powrócili przed konsulat chiński, aby dalej apelować o prawa praktykujących w Chinach. Stanowczo domagali się natychmiastowego uwolnienia praktykujących Dafa, osadzonych w więzieniu Jilin i wzywali do zakończenia prześladowań Falun Gong.
 • Irlandia: Pokojowy apel przed ambasadą chińską w Dublinie.

  W sobotę, w dniu 8 listopada 2003 r., praktykujący zorganizowali pokojowy apel przed ambasadą chińską w Dublinie - stolicy Irlandii. Praktykujący wykonywali ćwiczenia Falun Gong i wysyłali prawe myśli. Ludzie przejeżdżający obok chińskiej ambasady trąbili na znak poparcia.
 • AP: Amnesty International nalega na Unię Europejską, aby wystąpiła przeciwko taktyce Chin

  Bruksela, Belgia - we wtorek organizacja Amnesty International wywierała nacisk na Unię Europejską do przemyślenia swojej polityki wobec Chin, w związku z planowanym spotkaniem wysokiego szczebla w Pekinie, podając, że ekonomiczne sukcesy azjatyckiego kraju przesłaniają tamtejszy system sprawiedliwości dotknięty nadużyciem praw człowieka. Amnesty International wydała raport wyszczególniający udokumentowane przykłady pogwałcenia praw człowieka, włącznie z często stosowaną karą śmierci, obozami przymusowej pracy, wyrokami więzień, torturowaniem chorych na AIDS oraz trwającymi prześladowaniami duchowego ruchu Falun Gong.
 • Irlandia: Przemówienie z Publicznej Rozprawy w Dublinie

  Byłem świadkiem tego, jak wszystkie media w Chinach są używane aby oczernić Falun Gong. Najbardziej niepokojącą rzeczą jaką zobaczyłem był wielki plakat oczerniający praktykujących Falun Dafa, usytuowany w samym centrum publicznego parku. Był on bardzo szczegółowy i przedstawiał wiele okropnych scen. Plakat był tak wyraźny i wypełniony tak wieloma kłamstwami, że naprawdę mnie zaniepokoił. Były przywódca Chin Jiang Zemin nasycił chińskie społeczeństwo kłamstwami oczerniającymi praktykujących Falun Dafa, tak więc te kłamstwa mogą być użyte jako usprawiedliwienie zamykania niewinnych ludzi w obozach pracy, więzieniach, zakładach zatrzymania i szpitalach dla psychicznie chorych