Tortury

 • EFGIC: Strażak praktykujący Falun Gong zatorturowany na śmierć w chińskim obozie przymusowej pracy

  ...Według sprawozdań, poza Lu, Zhang zamordował co najmniej jeszcze jedną osobę praktykującą Falun Gong. Zhang był postrzegany za strażnika więziennego bezpośrednio odpowiedzialnego za śmierć pana He Huajiang, praktykującego Falun Gong oraz pracownika Rafinerii Naftowej w Daqing, który został zamordowany w obozie w dniu 23 grudnia 2002 r. Obóz Przymusowej Pracy w Daqing w chwili obecnej zataja wszelkie fakty dotyczące okoliczności śmierci Lu, a urzędnicy obozu podają za przyczynę jego śmierci zawał serca...
 • ECIFG: Seksualna przemoc na praktykujących

  W związku z tym, ze rząd wymaga od pracowników obozów pracy na terenie całych Chin, dowodów na to, że udaje im sie zmienić wolę praktykujących do dalszego praktykowania Falun Gong, we wszystkich obozach wymuszane są na praktykujących tzw. "oświadczenia gwarantujące porzucenie praktyki". Dlatego też w Obozie Reedukacji "Dalian", pracownicy chcąc uzyskać "pisemne oświadczenia" wyświetlają praktykującym filmy oczerniające Falun Gong, pozbawiają ich snu, przypalają, rażą prądem elektrycznym, karmią na siłe czy stosują przemoc seksualną.
 • EFGIC: Brutalne morderstwo 56. letniej kobiety ilustruje skrajne formy cenzury jakie stosuje reżim wobec Falun Gong

  Po umieszczeniu w Internecie opisu tortur jakich doznała w chińskim obozie pracy, 56. letnia Zhao Chunying została aresztowana i zakatowana na śmierć przez policje. Zdjęcia wykonane przez członków rodziny ujawniają okrutną przemoc i drakońskie sposoby w zatajaniu ludobójczej polityki stosowanej przeciwko Falun Gong
 • Prowincja Heilongjiang: Torturowanie w chlewie - nieludzkie sceny w Więzieniu dla Kobiet Heilongjiang

  Personel więzienny, uzbrojony w pałki elektryczne na wypadek, gdyby ktoś chciał uciec, zarządził utworzenie przez współwięźniów kręgu, każąc praktykującym biegać dookoła w obrębie tego kręgu. Zajęcie to trwało od godz. 8:00 do 16:00. Nakazano współwięźniom bić każdą, która się zatrzyma lub odmówi współpracy. Gdy współwięźniowie odmówili bicia ich, sami byli bici przez personel. Na skutek tego większość praktykujących została strasznie pobita, nie będąc w stanie nawet się podnieść. Te, które opierały się temu traktowaniu cierpiały najbardziej.