Parady

  • Ukraina: Wielka Parada praktykujących Falun Gong na ulicach Kijowa.

    W dniu 22 maja 2005 r. podczas ukraińskiej Konferencji Wspólnych Doświadczeń praktykujący, którzy przybyli z Ukrainy, Rosji i krajów nadbałtyckich zorganizowali w Kijowie wielką paradę Falun Gong. Parada przedefilowała przez śródmieście stolicy, mijając po drodze Chińską Ambasadę, Budynek Senacki, Biuro Prezydenta oraz Biuro Ministrów, dochodząc aż do dawnego kijowskigo okręgu – Bodol.
  • Niemcy: Wielka parada i dzień informacji w Berlinie

    W dniu 22 listopada 2003 roku, praktykujący Falun Dafa z całej Europy zorganizowali paradę w Berlinie. Parada rozpoczęła się od Ratuszu Miasta a zakończyła przy Bramie Brandenburskiej.