[12] Król Wen - szlachetny władca Królestwa Zhou

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo
Król Wen w życzliwy sposób pełnił władzę nad Królestwem Zhou
(Ilustracja Blue Hsiao/The Epoch Times)


Krόl Wen Krόlestwa Zhou (1152 – 1056 p.n.e.) za panowania Dynastii Shang, był znany z nobliwych i cnotliwych metod rządzenia. Uczył poddanych szczerości, szacunku dla boga, życzliwości i lojalności.

Często powiadał: „Władca kieruje się życzliwością wobec poddanych, urzędnicy powinni być grzeczni i pomocni, dzieci powinny szanować swoich rodzicόw z synowską pobożnością; rodzice powinni wychowywać potomstwo mądrze i z miłością, a ludzie powinni obcować ze sobą kierując się wzajemnie dobrymi intencjami”.

Krόl Wen był bardzo dokładny, ostrożny i sumienny. Dawał z siebie przykład innym. Często nakładał na siebie zwykłe ubranie i można go było spotkać pracującego z farmerami.

Zawsze myślał o innych. Zapewniał szybką pomoc i opiekę najuboższym. Zmniejszył podatki farmerom za uprawy, ograniczając je do jednej dziewiątej części zebranych plonόw. Dzięki temu, farmerzy mogli zaoszczędzić pieniądze i wzbogacić swoje życie.

Ponadto, Krόl Wen zniόsł taryfy importowo – eksportowe, by lepiej rozwinąć handel. Obalił także prawo zmuszające żony i dzieci do ponoszenia win za przestępstwa ojcόw i mężόw.

Raz, władcy dwóch sąsiednich królestw wdali się w spόr o granice swoich włości, a wiedząc, że Król Wen był honorowy, szlachetny i wielce poważany, udali się do Królestwa Zhou, by rozwiązać spór.

Gdy przybyli, doświadczyli czegoś, czego wcześniej nie znali. Ludzie byli bardzo grzeczni, uczynni i przychylni im. Eleganckie zachowanie ludzi Zhou bardzo ich wzruszyło, wobec czego postanowili sami zażegnać swόj konflikt, przekazując sporną ziemię innemu królowi.

Książęta włości sąsiadujących z Królestwem Zhou usłyszeli o tym i wyrazili wobec Krόla Wen wielki szacunek. Później, wielu z nich oddało swe rządy w jego ręce, pragnąc by stać się częścią Królestwa Zhou.

Krόl Wen wiedział, że bez pomocy cnotliwych osόb, asystujących mu, kraj nie będzie dobrze rządzony. Kiedy usłyszał o wielkim mędrcu Jiang Ziya, jego nobliwej cnocie i głębokiej wiedzy, postanowił odwiedzić go i poprosić o pomoc w kierowaniu państwem.

Jiang Ziya przyjął ten zaszczyt, początkowo służąc jako doradca Króla Wen; pόźniej asystował także jego następcy - Krόlowi Wu Królestwa Zhou.

Prawe i życzliwe metody rządzenia Krόla Wen, położyły solidne podwaliny sprawowania władzy dla następnych pokoleń.

http://www.theepochtimes.com/n2/china-news/king-wen-of-the-zhou-kingdom-rules-by-virtue-61771.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.