[18] Mozi - wielki myśliciel chiński głoszący pokój i uniwersalną miłość

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo
Mozi (Ilustracja Zona Yeh/The Epoch Times)


Mozi (470 - 391 p.n.e.) urodził się po Konfucjuszu i Laozi (571 - 479 p.n.e.), a żył w okresie Wiosen i Jesieni (770 - 476 p.n.e.) i Walczących Królestw (476 - 221 p.n.e.). Była to era zamętu i wielkiego okrucieństwa.

W tym chaotycznym okresie, wszyscy, włącznie z królami, z niecierpliwością wypatrywali uzdolnionych osób, które mogłyby przedstawić odpowiednie metody na dobre zarządzanie państwem. Z tego powodu, rozpowszechniano wiele doktryn filozoficznych, mających na celu rozwiązanie wszystkich problemów społecznych, oraz zdyscyplinowanie ludzkiej moralności i postępowania.

Prawdziwym imieniem Mozi był Mo Di. Był entuzjastycznym humanistą i twórcą jednego z głównych nurtów filozofii chińskiej - motizmu. Jego teoria naucza "uniwersalnej miłości i pokoju". Mozi jest znany jako jeden z wielkich myślicieli Chin.

Mozi uważał, że ludzki egoizm i dążenie do osobistych korzyści są głównymi przyczynami, przez które świat popadł w stan nieładu. Powyższe pragnienia utrudniają rozwinięcie współczucia i darzenie się wzajemną miłością.

Gdyby każdy miłował innych, tak jak siebie samego, traktował innych tak, jak swoich własnych krewnych, i szanował inne państwa tak, jak swój kraj, oraz calkowicie pozbył się wszelkich samolubnych myśli, to świat uwolniłby się od znamion wojny, a prawdziwy pokój zagościłby pod niebem.

Przedstawiając teorię "pokoju", Mozi wierzył, że wojny są niesprawiedliwe i tragiczne w skutkach dla ludzkości. Każda wojna zniszczyła niezliczone mienie a także liczne życia i rodziny. Dlatego też Mozi sprzeciwiał się wojnie i wzywał do ich zakończenia.

Oprócz teorii "uniwersalnej miłości i pokoju", Mozi przedstawił też ideę sprawowania rządów przez merytokrację, według której, mędrcy i osoby z kompetencjami powinni być wybrani do objęcia stanowisk rządowych i pracy na rzecz państwa, niezależnie od ich sytuacji rodzinnej i statusu społecznego. Natomiast wszyscy skorumpowani urzędnicy, powinni być natychmiast zwolnieni.

Mozi sprzeciwiał się wystawnym ceremoniom pogrzebowym i traktowaniu muzyki jako próżną rozrywkę. Twierdził, że było to stratą zarówno materialną, jak i czasową. Te idee przeczyły naukom Konfucjusza i tamtejszym Chińczykom trudno było je zaakceptować.

Przedsiębiorczy duch Moziego oddany szczytnym ideałom - osiągnięcia pokoju na świecie - był wspaniały. Jego idea "uniwersalnej miłości i pokoju" z okresu 350 p.n.e. jest nadal aktualna.

http://www.theepochtimes.com/n2/china-news/mozi-the-great-chinese-thinker-on-peace-and-love-263492.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.