[52] Lu Meng - od analfabety do uczonego generała

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo
Lu Meng, pomimo analfabetyzmu, wzrósł do rangi kompetentnego generała. Za namową Sun Quana podjął studia, dzięki czemu jego mądrość zrównała się ze stopniem jego umiejętności wojskowych
(Ilustracja Catherine Chang/The Epoch Times)


Lu Meng (178 - 219 r.) był zdolnym żołnierzem, który poprzez sumienną naukę i udział w przełomowych bitwach, stał się wybitnym generałem. Służył we Wschodnim Królestwie Wu dla króla (później cesarza) Sun Quana w okresie Trzech Królestw.

Lu Meng w młodości nie otrzymał wykształcenia, lecz był bardzo zdolny w sztukach walki. Był dość odważny i uwielbiał cytat generała Ban Chao: "Nie można złapać młodego tygrysa bez wchodzenia do legowiska".

Mając 16 lat, udawał, że jest dorosły i udało mu się przedostać do armii, by walczyć w obronie kraju.

Lu Meng odznaczył się w wielu bitwach, włącznie z Bitwą o Czerwone Klify i stopniowo awansował z pozycji zwykłego żołnierza na zastępcę króla Królestwa Wu. Jednak, ze względu na swój analfabetyzm, nie został dobrze przyjęty przez uczonych na dworze królewskim.

Najwyższy władca Sun Quan, zachęcał go do studiowania literatury, by poszerzył swoją wiedzę, czego na początku Lu Meng starał się unikać. Mimo czasochłonnych spraw wojskowych, ostatecznie uległ namowie Sun Quana. Lu w pełni poświęcił się nauce i dzięki niezwykłej pilności, robił błyskawiczne, wręcz zadziwiające postępy.

Wcześniej, gdy Lu Su (potem dowódca wojsk Królestwa Wu) spotykał analfabetę Lu Menga, traktował go z pogardą. Wiele miesięcy później, gdy ponownie spotkał Lu Menga, był pod takim wrażeniem, że wykrzyknął: "Stałeś się tak mądrym człowiekiem! Nie jesteś już tym ignorantem Mengiem z Wu (miasto rodzinne Menga), co wcześniej!".

Na co, Lu Meng wypowiedział słynne słowa: "Jeśli nie widziałeś kogoś przez jakiś czas, patrz na tę osobę nowymi oczami". Po tym spotkaniu, obydwaj przyrzekli sobie braterstwo i wspierali się do końca życia.

To spotkanie, według zapisów w "Jiang Biao Zhuan" było źródłem powstania idiomu “guā mù xiāng kàn” (“刮目相看”), co dosłownie oznacza: "wyłupać oczy i spojrzeć na nowo", lecz często tłumaczy się jako: "spojrzeć na kogoś nowymi oczami". Idiom pierwotnie oznacza spojrzenie na kogoś w nowym, bardziej korzystnym świetle, lecz stosowane jest także, aby pochwalić kogoś, kto poczynił wielki postęp.


Przewidujący przywódca

Lu Meng będąc generałem, zarządzał i pośredniczył w relacjach swoich ludzi w sposób taktowny i bezstronny.

We Wschodnim Wu mieszkał bardzo odważny generał Gan Ning. Był znany z wybuchowego temperamentu, więc nazywano go "najbardziej porywczym człowiekiem w Trzech Królestwach".

Jednak, dostrzegając jego talent, Lu Meng tolerował krewki charakter i przekonywał do tego także Sun Quana. Dzięki temu, Gan Ning swoją służbą i osiągnięciami wojskowymi, bardzo przysłużył się Królestwu Wu.

Pewnego dnia, gdy Gan Ning i jego wojskowy kolega Ling Tong wzięli udział w bankiecie zorganizowanym w rezydencji Lu Menga, Ling Tong wykorzystał tę okazję do zemsty.

Ponieważ Gan Ning zabił kiedyś ojca Ling Tonga, Ling zaczął wykonywać taniec z mieczem z zamiarem zabicia Gan Ninga na bankiecie.

Oczywiście Gan Ning przejrzał intencje Ling Tonga i w odpowiedzi, zaczął wykonywać taniec z włócznią.

Dostrzegawszy tą sytuację Lu Meng, powiedział: "Chociaż taniec z włócznią Gan Ninga jest całkiem dobry, to nie jest tak szybki jak ja". Wtedy Lu Meng zaczął wykonywać taniec z mieczem i tarczą, przesuwając się pomiędzy mężczyzn, rozdzielając ich i ostatecznie rozstrzygając spór.


Zabezpieczając granice Wu

Lu Meng wsławił się w okresie Trzech Królestw poprzez pokonanie i wzięcie do niewoli Guan Yuna - słynnego generała Królestwa Shu, historycznej postaci znanej z lojalności i prawości.

Guan Yu bronił strategicznej twierdzy przeciwko dwóm pozostałym królestwom, Wei i Wu. Lu Meng, będąc głównym dowódcą armii Wu, upozorował ciężką chorobę i wysłał młodego uczonego jako zastępcę na służbę w jego miejsce.

Ten podstęp zachęcił Guan Yuna do ataku na Królestwo Wei, gdyż wierzył, że nie ma bezpośredniego zagrożenia ze strony Królestwa Wu. Jednakże, Guan Yu z roztropności, ustawił wojska przy latarniach obronnych wzdłuż rzeki i nieopodal twierdzy, aby zapobiec najazdom ze strony Wu. Rozkazał też, by jeden kontyngent został w fortecy.

Gdy Guan Yu z większą armią oddalił się, Lu Meng i jego elitarni żołnierze przebrali się za kupców i płynąc łodzią wzdłuż rzeki przechwycili jedną z latarni. Następnie, przebrali się w mundury żołnierzy Guan Yuna i przechwycili wszystkie pozostałe latarnie.

Kiedy na końcu przejęli fortecę, o czym Guan Yu kompletnie nie wiedział, Lu Meng wydał surowe rozkazy swoim żołnierzom, by traktowali cywilów z wielkim szacunkiem i troską. Jeden urzędnik, który zabrał cywilowi szatę, by ochronić swą zbroję przed deszczem, został publicznie stracony, za niestosowanie się do rozkazów.

Lu Meng dostarczył chorym leki, a biednych zaopatrzył w odzież. Pozwolił im także korespondować z członkami rodzin, którzy służyli w armii Guan Yuna. Doprowadziło to do obniżenia morałów w wojskach Guana i rozległej dezercji.

Będąc atakowanym przez dwa pozostałe królestwa, Guan Yu doznał przytłaczającej porażki. Został pojmany i po tym jak odmówił kapitulacji, poddano go egzekucji.

Po pokonaniu Guan Yuna, Lu Meng pomógł w skonsolidowaniu władzy imperium Wu, zabezpieczył granice i dzięki temu stał się najbardziej utytułowanym generałem we Wschodnim Królestwie Wu.

Jednakże, krótko po zwycięstwie, zapadł na poważną chorobę. Pomimo usilnych wysiłków lekarzy, zmarł w wieku 42 lat.

W testamencie, Lu Meng poprosił o skromny pogrzeb i zwrócenie niegdyś otrzymanych nagród z powrotem do króla, jako że nie może już dłużej służyć królestwu.

Multi-language Epoch Times

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.