Idiom: Natychmiastowe zwycięstwo po przybyciu na koniu (馬到成功)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo
Idiomu "natychmiastowe zwycięstwo po przybyciu na koniu" często używa się
w określeniu do natychmiastowego sukcesu lub nagłego zwycięstwa
(Ilustracja SM Yang/The Epoch Times)


Chiński idiom 馬到成功(Mǎ Dào Chéng Gōng), który dosłownie oznacza "zdobycie sukcesu po przybyciu na koniu", można odnaleźć w dziełach literackich z okresu Dynastii Yuan (1279 - 1368 r.). Jednakże, źródłowa historia sięga aż do czasów Dynastii Qin (221 - 206 p.n.e.).

Qin Shi Huang(1) był pierwszym cesarzem, który podbił wszystkie walczące królestwa w Chinach, ustanawiając w 221 p.n.e. Dynastię Qin.

Cesarz zwykle udawał się w góry, gdzie modlił się i oddawał cześć wschodzącemu słońcu. Pewnego dnia, w drugim roku jego panowania, usłyszał o wyjątkowym głazie z symbolem kwiatu, który mieścił się na Górze Rongcheng.

Mówiło się, że głaz o boskim pochodzeniu spadł do ludzkiego świata, gdy bogini Nu Wa zszywała niebo. Cesarz wierzył, że odnalezienie głazu położy solidny fundament dla jego panowania.

Aby dotrzeć do kamienia, natychmiast zarządził budowę drogi. Jak tylko droga powstała, cesarz wyruszył w kierunku góry. Wykorzystał tę okazję do ukazania swej potężnej siły militarnej.

Prowadził wojska wzdłuż nowej drogi, co przyciągnęło wiele uwagi. Gdy dotarł do głazu, zorganizował świętą ceremonię i otoczył go szczerą czcią.

Gdy wrócił z podróży, był zaskoczony gdy spostrzegł, iż jego imperium stało się potężniejsze, a cały kraj bardziej spokojny.

Cesarz był tak szczęśliwy, że poprosił urzędników dworskich o napisanie wierszy i piosenek upamiętniających jego świętą podróż. Jeden doradca napisał: "Tysiące koni na królewskiej drodze; Zwycięstwo osiągnięte, gdy Shi Huang oddal cześć głazowi".

Ten wers nie został szczególnie doceniony przez cesarza Qin, lecz podobał się niektórym pisarzom z późniejszych dynastii.

Na podstawie tej opowieści, wielcy pisarze z Dynastii Yuan opracowali wyrażenie: "natychmiastowe zwycięstwo po przybyciu na koniu". Później, ludzie używali idiomu w odniesieniu do natychmiastowego zwycięstwa lub szybkiego sukcesu.

Przypis:

1. Cesarz Shi Huang (260 - 210 p.n.e.), znany również jako Qin Shi Huang, był pierwszym cesarzem Dynastii Qin. Był znany ze zjednoczenia Chin, standaryzacji pieniądza, budowy Wielkiego Muru i krajowego systemu dróg.


http://www.theepochtimes.com/n3/464842-instant-victory-upon-arrival-on-a-horse-%E9%A6%AC%E5%88%B0%E6%88%90%E5%8A%9F/

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.