W Finlandii wytoczono proces sadowy, w którym szef podobnej do Gestapo agencji w Chinach został oskarżony o ludobójstwo i stosowanie tortur

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Międzynarodowy proces sądowy jest skierowany przeciw Luo Ganowi i agencji "Biuro 610" za systematyczne przeprowadzanie przymusowych zajęć reedukacyjnych - prania mózgu - oraz za stosowanie tortur i zabijanie praktykujących Falun Gong

"Luo

Luo Gan - wice dyrektor "Biura 610" - jest w trakcie trzydniowej wizyty w Finlandii, gdzie dziś został osądzony o zbrodnię ludobójstwa i stosowania tortur.
Nowy Jork (FDI) Po raz drugi w ciągu trzech dni, członek Komitetu Głównego Politbiura Chińskiej Partii Komunistycznej, Luo Gan, został osądzony za przeprowadzanie kampanii ludobójstwa, dokonywanej na praktykujących Falun Gong.

W ciągu ostatnich czterech lat, "Biuro 610" w Chinach zostało opisane przez Kongres Stanów zjednoczonych jako agencja, której zarzuca się "nadzorowanie prześladowaniami członków Falun Gong poprzez organizowanie zajęć reedukacyjnych (pranie mózgu), tortury i morderstwa". Agencja ta jest odpowiedzialna za przeprowadzanie kampanii ludobójstwa na praktykujących Falun Gong. (o Biurze 610)

Luo Gan - wice dyrektor "Biura 610" - jest w trakcie trzydniowej wizyty w Finlandii, gdzie dziś został osądzony o zbrodnię ludobójstwa i stosowania tortur.

Skarga została złożona w Helsinkach o 8:30 przez prawnika powodów, pana Erkki Kannisto.

"Luo Gan jest podejrzany o dopuszczenie się ludobójstwa wobec praktykujących Falun Gong w Chinach" - powiedział Kannisto. "Zgodnie z prawem [szef biura prokuratora] powinien rozpocząć dochodzenie". Pan Kannisto zasugerował, że związane z tą sprawą elementy polityczne będą próbą dla władz fińskich. "Z tego, co wiem nie spotkaliśmy się z takim przypadkiem w Finlandii. Jest to pierwszy tego rodzaju przypadek".

Dzisiaj w Helsinkach został wytoczony proces sądowy, w którym Luo Gan - szef Biura 610 (agencji podobnej do Gestapo) - oskarżany jest o ludobójstwo i stosowanie tortur.

"Jedna

Jedna z powodów i znana artystka - pani Zhang Cuiying - była torturowana w chińskim więzieniu.

Skarga jest oparta na Konwencji ONZ Dotyczącej Ludobójstwa, którą Finlandia podpisała 18 grudnia 1959 r. oraz na Ustawie ONZ Przeciwko Stosowaniu Tortur, która została podpisana przez Finlandię 29 września 1989 r. Sądy fińskie jako współuczestnicy tych konwencji są upoważnione do otrzymywania informacji na temat przypadków, które wykraczają poza te terminy.

Powodowie w tym procesie, w tym pani Zhang Cuiying i pani Jane Dai, praktykują Falun Gong.

Pani Zhang - słynna chińska malarka, której obrazy były pokazywane na wystawach w 27 krajach, (strona) była więziona i torturowana w Chinach przez osiem miesięcy tylko za to, że praktykuje Falun Gong.

Mąż pani Dai został zakatowany na śmierć przez chińską policję ponieważ odmówił wyrzeczenia się Falun Gong. Jego częściowo rozłożone ciało zostało znalezione w opuszczonej chatce. Pani Dai starała się przez wiele miesięcy, aby odzyskać od chińskich władz prochy męża. W ciągu ostatnich dwóch lat, wraz ze swoją malutką córeczką odwiedziła wiele krajów, aby móc opowiedzieć światu o niesłusznych prześladowaniach Falun Gong, na skutek których jej mąż stracił życie.

Luo Gan i Biuro 610 - Gestapo dla Falun Gong

Według wewnętrznego raportu Chińskiej Partii Komunistycznej, z dnia 7 czerwca 1999 roku, w swoim przemówieniu do Komitetu Centralnego Chińskiej Partii Komunistycznej, Jiang Zemin zlecił Komitetowi stworzenie biura dla tzw. "grupy kierowniczej" i nazwał ją "Głównym Biurem Zajmującym się Sprawą Falun Gong", zwanym również "Biurem 610" (nazwanym tak od daty założenia biura). (o tym) Jiang osobiście wyznaczył trzech szefów "Biura 610", z których jednym jest Luo Gan.

"Biuro 610" stało się dobrze zorganizowanym i niezależnym systemem, obejmującym Rząd Centralny i lokalne rządy. Jest to system posiadający władzę absolutną w zakresie administracji Partii, oraz w branży politycznej i sądowniczej.

5 sierpnia 2001 r., według artykułu z Washington Post, taktyka polegająca na "przemocy", "kampanii propagandowej" i "zajęć prania mózgu" została przyjęta jako strategia rządu chińskiego w celu zlikwidowania Falun Gong. "Każdy aspekt kampanii jest krytyczny" - gazeta zacytował urzędnika, który udzielał wywiadu. "Sama przemoc nie działa. Zajęcia prania mózgu też nie działają. Nic nie zadziała, jeśli kampania propagandowa nie zacznie zmieniać sposób myślenia publiczności. Wszystkie trzy razem są niezbędne".

W ramce

Jane Dai ze swoją córeczką Fadu. Mąż pani Dai został zakatowany na śmierć w Chinach za swoje przekonania.

W artykule Washington Post: "W styczniu, potajemne pekińskie Biuro 610 rozkazało wszystkim okolicznym komitetom, państwowym instytucjom oraz firmom rozpocząć zajęcia prania mózgu - według źródła z rządu. Każdy praktykujący Falun Gong ma być im poddany. Najbardziej aktywni członkowie są bezpośrednio wysyłani do obozów pracy, gdzie najpierw zostają 'złamani' poprzez bicie i inne tortury".

Według źródeł w Chinach i tysiąca zeznań ofiar, Biuro 610 wprowadziło w życie podobną strategię, która została w 2001 r. nadana przez Jiang Zemina wszystkim szczeblom rządu:

1. Zniszczyć fizycznie praktykujących Falun Gong poprzez systematyczne zamykanie ich w obozach pracy, tortury i zabijanie.
2. Zniszczyć reputację praktykujących Falun Gong poprzez światową kampanię mediową, oczerniającą Falun Gong i błędnie ukazującą praktykujących Falun Gong jako członków niebezpiecznej sekty i zmorę społeczeństwa.
3. Zniszczyć finansowo praktykujących Falun Gong ? w ustroju komunistycznym, rząd wywiera znaczącą kontrolę nad zatrudnianiem i dostarczaniem mieszkań, co pozwoliło Jiangowi odmawiać praktykującym Falun Gong podstawowych potrzeb takich jak rentę, zatrudnienie, edukacja, mieszkanie itd. w dodatku do cierpienia z powodu wymuszania od nich pieniędzy, konfiskaty własności i narzucania grzywien przez policję.

Luo, jako wice dyrektor Biura 610 osobiście kontrolował gałęziami politycznymi i sądowniczymi, jak i obozami pracy w całych Chinach, aby upewnić się, że wszystkie szczeble władzy stosują się do strategii narzuconej przez Jiang Zemina wobec praktykujących Falun Gong.

Według raportu Komisji Praw Człowieka przy ONZ z 2001 roku, Luo Gan wiedział o formach tortur i wykroczeń, jakie były stosowane wobec praktykujących Falun Gong w obozach pracy: "W październiku 2000 r., raport ONZ oznajmił: "Strażnicy więzienni w więzieniu Masanjia w Shenyang, w prowincji Liaoning, rzekomo rozebrało 18 praktykujących Falun Gong i zaprowadzono je do męskiej celi kryminalistów. Doniesiono, że Luo Gan, wysokiej rangi urzędnik Partii Komunistycznej, był świadomy tego incydentu. 18 kobiet wciąż pozostaje w więzieniu".

Fala międzynarodowych procesów mierzy w Luo Gana, "Biuro 610"

Proces fiński jest trzynastym międzynarodowym procesem sądowym, jaki wytoczono w ciągu dwóch ostatnich lat w 10 krajach, przeciw wysokiej rangi urzędnikowi chińskiemu za jego udział w prześladowaniu Falun Gong. (wiadomości - strony)

Jest to piąty międzynarodowy proces sądowy wymierzony Luo i agencji "Biuro 610"

Trzy dni temu, proces sądowy wobec Luo został zarejestrowany w Islandii, oskarżając przywódcę Biura 610 o zbrodnię stosowania tortur, ludobójstwo i zbrodnie przeciw ludzkości. W tym czasie, Luo był na dwudniowej wycieczce w kraju, który szczyci się najstarszą demokracją na świecie. (wiadomości)

W ubiegłym miesiącu, jeden z prawników, który oskarżał dyktatora Chile, Augusta Pinocheta, w Belgii wytoczył w imieniu praktykujących Falun Gong proces sądowy przeciwko Luo Ganowi, byłemu przywódcy Chin - Jiang Zeminowi i jeszcze jednemu urzędnikowi Chin. Proces sądowy oskarża trzech mężczyzn o ludobójstwo, stosowanie tortur i zbrodnie przeciwko ludzkości. (wiadomości)

W grudniu 2002 r., we Francji został wytoczony proces sądowy, w którym oskarżono byłego wice premiera Chin Linqing Li - osoba, która była szefem administracyjnym Biura 610. Linqing został oskarżony o stosowanie tortur. W lipcu 2003 r. Francuski Sąd do spraw Kryminalnych rozpoczął postępowanie prawne w tej sprawie. (wiadomości)

W październiku 2002 r. zarejestrowano proces sadowy w USA, oskarżający byłego przywódcę Chin - Jiang Zemina i Biuro 610 o stosowanie tortur, ludobójstwo i zbrodnie przeciwko ludzkości.(wiadomości)

Luo Gan napotyka nieznanego przeciwnika w Finlandii - zasadę prawa

Konwencja ONZ Dotycząca Ludobójstwa i spokrewnione z nią ustawy jawnie odmawiają immunitetu członkom rządu. Toteż wytoczona sprawa sądowa w Finlandii zgodnie z tymi konwencjami może unieważnić "obronę immunitetu" typowo obejmującą Luo i jemu podobnych, kiedy spotkają się oni z kryminalnymi bądź cywilnymi oskarżeniami poza Chinami.

Według konwencji dotyczącej Zapobiegania Ludobójstwa, Artykuł IV, "Osoby, które popełniły ludobójstwo oraz inne czyny zaznaczone w artykule III [ludobójstwo] powinny zostać ukarane bez względu na to, czy są one odpowiedzialnymi władcami, urzędnikami czy zwykłymi osobami".

Podobne statuty ONZ powtórzyły tę zasadę podczas obchodzenia się z zarzutami ludobójstwa. Statut Międzynarodowego Trybunału wobec byłej Jugosławii oraz Rwandy (Artykuł 7 i 6 poszczególnych statutów) oznajmia: "Pozycja rządowa każdej oskarżonej osoby, czy to Głowy Państwa bądź odpowiedzialnego urzędnika rządowego, nie powinna odciążać z takiej osoby odpowiedzialności i kary".

Jeśli artykuł w Konwencji o Ludobójstwie zostanie zastosowany, Luo może napotkać kryminalne dochodzenie bądź nawet areszt podzcas swojego pobytu w Finlandii.

W celu uzyskania więcej informacji o Luo Ganie, Falun Gong i międzynarodowych wysiłkach położenia kres prześladowań Falun Gong w Chinach, proszę odwiedzić: www.faluninfo.net

Kontakty:
Fiński adwokat P. Erkki Kannisto: +358-40-588-1404
Osoba reprezentująca Falun Gong w Finlandii, P. Hannu Jarvinen: +358-41-458-2627

WIADOMOŚCI - 11 września 2003 r.
Centrum Informacyjne Falun Dafa, www.faluninfo.net

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.