Po raz pierwszy w Europie, przywódca chiński zostaje oskarżony o naruszanie praw człowieka

Do natychmiastowego rozpowszechnienia - 9 grudnia 2002 r.
 
Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Wicepremier Chin - Li Langqing (szef "Biura 610") pociągnięty do odpowiedzialności sądowej za organizowanie prześladowań Falun Gong

PARYŻ, 9 grudnia 2002 (Europejskie Centrum Informacyjne Falun Gong) - W dniu 4 grudnia, dwóch prawników: pan William Bourdon i pan Georges Henri Bauthier, specjalizujących się w sprawach dotyczących praw człowieka, znani z procesów we Francji i Belgii przeciwko dyktatorowi Chile - Augusto Pinochetowi, wytoczyli przed sądem w Nicei proces przeciwko Li Lanqing za przestępstwa kryminalne polegające na stosowaniu tortur. Chiński wiceprezydent przebywał w tym czasie z nieoficjalną wizytą we Francji. Powodami w tym procesie są cztery osoby praktykujące Falun Gong, w tym dwie Francuzki. Podstawą tego oskarżenia jest Uchwała ONZ Przeciwko Torturom, którą Francja podpisała w 1984 r., i która pozwala im na aresztowanie i oskarżenie dowolnej osoby winnej przestępstwa stosowania tortur. Po raz pierwszy w Europie, przywódca chiński staje w obliczu takiego oskarżenia.

We wtorek, 10 grudnia, podczas trwania Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, odbędzie się konferencja prasowa, na której będą obecni: pan Beauthier, pan Bourdon i trzy spośród czterech ofiar, które wytoczyły ten proces. Konferencja będzie miała miejsce w Paryżu, na Rue de Rivoli 156.

W czerwcu 1999 r. Li Lanqing został osobiście poproszony przez byłego przywódcę Partii - Jiang Zemina, aby pokierował "Biurem 610", które odpowiedzialne jest głównie za masowe i gwałtowne prześladowania Falun Gong. "Biuro 610" posiada zezwolenie na działanie ponad prawem i przeciwko godności ludzkiej.

Poczynając od lipca 1999 r., nakazy wydane przez "Biuro 610", za które odpowiedzialny jest Li Lanqing, doprowadziły do tysięcy zgonów, w tym ponad 500 zostało udokumentowanych przez międzynarodowe organizacje praw człowieka. Ponad 100.000 osób zostało aresztowanych, nielegalnie zesłanych do obozów przymusowej pracy, a tam często torturowanych.

Tysiące praktykujących zostało poddanych niebezpiecznym "terapiom psychiatrycznym", lub było obiektami nadużyć seksualnych. Miliony ludzi jest na co dzień terroryzowanych poprzez: publiczne upokarzanie, wyrzucanie z pracy, wysiedlanie z domów i wyrzucanie ze szkół; ludzie są ograbiani, wymusza się na nich aborcje, zmusza do rozwodów, a wielu z nich opuszcza swoje domy w obawie przed dalszymi prześladowaniami. Cztery osoby, które we Francji wytoczyły oskarżenie przeciwko Li Lanqing to:

? Chen Zhumei, kobieta pochodzenia chińskiego, zamieszkała we Francji. Została aresztowana w lipcu 2000 r., podczas apelowania w Chinach o zaprzestanie prześladowań Falun Gong. W więzieniu została poważnie pobita. Złamano jej rękę. Na skutek doznanych tortur do dnia dzisiejszego pani Chen Zhumei jest kaleką;

? Helen Petit - Francuzka, która w listopadzie 2001 r., brała udział w pokojowej apelacji na placu Tienanmen została uwięziona i pobita;

? Zhao Ming, student chińskiego pochodzenia, który obecnie studiuje informatykę na Trinity Collego w Dublinie. Był przetrzymywany w różnych obozach pracy przez ponad 2 lata, gdzie poddawano go ciągłym torturom fizycznym i psychicznym;

? Wang Yuzhi, Chinka, którą torturowano w Chinach. Udało jej się uciec do Zjednoczonych Emiretów Arabskich, gdzie na skutek ingerencji rządu ChRL groziła jej deportacja do Chin. Uratował ją rząd Kanady.

Tak absurdalne i nieludzkie represje są skierowane przeciwko całkowicie spokojnym i pokojowo nastawionym ludziom, którzy nie stanowią dla nikogo żadnego zagrożenia. Są prześladowani tylko dlatego, że ćwiczą Falun Gong. Przyczyną prześladowań jest zazdrość niektórych członków rządu o ogromną popularność tej praktyki, która według ankiet rządu chińskiego w 1999 r. liczyła ponad 70 milionów praktykujących.

Wytaczając ten proces sądowy, wzywamy międzynarodową społeczność aby otworzyli oczy i zauważyli te okrutne, brutalne prześladowania. Z pomocą naszych prawników będziemy wykorzystywać wszelkie prawne środki, aby przedstawiciele władz chińskich, którzy są bezpośrednio odpowiedzialni za przestępstwa popełnione wobec Falun Gong, zostali potępieni i ukarani. Nie można pozwolić aby tak przerażające zbrodnie, na tak wielką skalę przeciwko ludzkości, uszły bezkarnie.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o skontaktowanie się z Europejskim Centrum Informacyjnym Falun Gong:
- Dominique Soufache: +33 609 693 702
- Nicolas Schols + 32 479 875 734
- Helene Petit +33 622 456 381
- Peter Jauhal +44 771 917 2452.

Kontakt w Polsce:
Tomasz Ozimek
+48 695 418 148
[email protected]

Więcej kontaktów: http://www.falungonginfo.net/europe.htm - Email: [email protected]
- Website: http://www.clearharmony.net/

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.