FDI: Praktykujący Falun Gong wygrali sprawę sądową

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Zarzut "znieważenia wyroku sądu" ponowiony wobec zarządu chińskiej gazety w Quebecu

Montreal - W ubiegły piątek, Sąd Apelacyjny w Quebecu podjął decyzję korzystną dla praktykujących Falun Gong, oskarżających chińską gazetę "Les Presses Chinoises" o "znieważenie wyroku sądu" (wg. kanadyjskiego kodeksu prawnego - "Contempt of Court").

Gazeta "Les Presses Chinoises", mająca swą siedzibę w Montrealu oraz autor negatywnych artykułów o Falun Gong - Bing He, zostali oskarżeni w dwóch osobnych rozprawach sądowych o niedotrzymanie zobowiązań wobec sądu dotyczących zaprzestania szerzenia "propagandy nienawiści" wobec Falun Gong.

Począwszy od listopada 2001 r., na stronach "Les Presses Chinoises" wielokrotnie pojawiały się artykuły mające na celu wzbudzenie nienawiści wobec praktykujących Falun Gong. Chcąc przeciwstawić się tej negatywnej propagandzie, praktykujący Falun Gong z Montrealu, Ottawy oraz Toronto wszczęli postępowanie sądowe, w którym pozwanymi są "Les Presses Chinoises", redaktor naczelny gazety oraz autor negatywnych artykułów Bing He. 10 grudnia 2001 r., Sąd Najwyższy w Quebecu wydał pierwsze postanowienie, nakazując gazecie zaprzestanie publikowania podobnych artykułów. Niewykonanie tego postanowienia przez gazetę zmusiło sąd do kolejnego wydania wyroku (aż 3 razy), za każdym razem narzucając coraz surowsze restrykcje na oskarżonych. W styczniu 2003 r., Sąd Najwyższy w Quebecu dokończył dochodzenie i wszystkie niezbędne przygotowania, aby można było przeprowadzić pełną sprawę sądową w dniach 10 - 25 listopada 2003 r.

Aczkolwiek "Les Presses Chinoises" i Bing He zupełnie zignorowali wyrok sądowy i gazeta dalej publikowała teksty oczerniające Falun Gong. 2 lutego 2002 r. w gazecie ukazał się 12. stronicowy dodatek, który miał na celu "wzbudzać nienawiść" ("incite hatred") wobec Falun Gong. Na dwóch stronach mieścił się dokładnie ten sam tekst, który wcześniej został uznany przez sąd za niedopuszczalny.

Praktykujący Falun Gong uznali, iż gazeta złamała prawo nie stosując się do nakazu sądowego, w związku z czym prywatnie zainicjowali sprawę sądową w postępowaniu cywilnym, zarzucając gazecie "znieważenie sądu" (wg. kanadyjskiego kodeksu prawnego - "Contempt of Court").

W kwietniu 2002 r. sąd niższej instancji odrzucił sprawę, uznając postanowienie sądowe za mało precyzyjne. Praktykujący Falun Gong z kolei odwołali się od tej decyzji w maju 2002 r. w Sądzie Apelacyjnym w Quebecu.

30 czerwca 2003 r. Sąd Apelacyjny w Quebecu przyznał rację praktykującym, uznając, iż pierwotne postanowienie sądu było jednak wystarczająco precyzyjne, a zarzut o "znieważenie sądu" ma dostateczne uzasadnienie prawne aby można było kontynuować sprawę.

Sędzia Beaudoin napisał w swoim orzeczeniu: "Wygląda na to, że jeżeli nie wszystkie, to znaczna większość cytatów pochodzi z rzekomo oficjalnych wypowiedzi rządu chińskiego, który usiłuje różnymi sposobami ograniczyć rozwój doktryny Falun Gong oraz oczernić jego członków wśród chińskiej społeczności za granicą?" Sędzia podał w uzasadnieniu wyroku: "Według mojej opinii, apelacja powinna być dopuszczona, decyzja sądu niższej instancji odwrócona i sprawa przywrócona do Sądu Wyższego do dalszego rozpatrzenia".

Michael Bergman, adwokat praktykujących Falun Gong, był zadowolony z tej decyzji: "Ważne jest aby całkowicie położyć kres wzbudzaniu nienawiści przez Les Presses Chinoises i nienawiści propagowanej przez rząd chiński w Kanadzie".

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.