Parlament Europejski zatwierdza rezolucję wzywającą Komunistyczną Partię Chin do niezwłocznego uwolnienia praktykującego Falun Gong Bu Dongwei oraz znanego chińskiego adwokata Gao Zhisheng.

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

7 września 2006 r. Parlament Europejski zatwierdził na jawnym głosowaniu rezolucję wzywającą Komunistyczną Partię Chin do niezwłocznego i bezwarunkowego uwolnienia praktykującego Falun Gong Bu Dongwei oraz znanego chińskiego adwokata Gao Zhisheng, jak również innych więzionych i internowanych osób występujących w obronie praw człowieka.

Praktykujący Falun Gong Bu Dongwei

Edward McMillan-Scott (pierwszy z prawej), członek Rady Ustawodawczej Hong Kongu Hon Chun-Yan (pierwszy z lewej) oraz Lau Wai-Hing (w środku) podpisali wspólne oświadczenie nawołujące reżim Komunistycznej Partii Chin do respektowania praw człowieka i obywatela.

Ponad siedmiuset członków Parlamentu Europejskiego zostało wybranych spośród przedstawicieli 25 krajów członkowskich reprezentujących interesy 457 milionów obywateli.(Zdjęcia: strona internetowa Tilburg University).

Rezolucja została zainicjowana przez Charlesa Tannocka - rzecznika prasowego Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego, Wiceprezydenta Parlamentu Europejskiego - Edwarda McMillan-Scotta oraz Simona Coveney – członka Komitetu Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego.

Rezolucja podaje: „[ Parlament Europejski] wzywa władze chińskie do podania miejsca pobytu adwokata występującego w obronie praw człowieka i obywatela Gao Zhishenga, który jest jednym z najbardziej aktywnych prawników reprezentujących dysydentów podejrzanych o działalność kryminalną i uwolnienia go, chyba, że udowodniono by mu działalność szkodliwą, podlegającą karze. Podobnie, jak w przypadku Gao, wezwano do uwolnienia Chen Guangcheng – obrońcy praw uciśnionych rolników, który pomagał im w wystąpieniach do sądów lokalnych w sprawie przeprowadzania przymusowych aborcji i sterylizacji. Chen został skazany przez władze chińskie na ponad cztery lata więzienia. Kolejny głos obrony dotyczył praktykującego Falun Gong Bu Dongwei, który został skazany na dwa i pół roku robót w obozie pracy w ramach programu „Re-edukcaja poprzez pracę”. Miejsce jego pobytu do tej pory pozostaje nieznane. Wezwano chińskie władze do zapewnienia swobody wystąpień obrońców praw człowieka i pokojowego wypełniania umotywowanych akcji restrykcyjnych w przypadkach zaistniałej konieczności, bez obawy ze strony innych grup o złe traktowanie, dając miejsce legalnym reprezentacjom prawnym w przypadku aresztowań.
„Mocno potępia się więzienie i stosowanie tortur wobec praktykujących Falun Gong w zakładach karnych, obozach pracy, szpitalach psychiatrycznych oraz szkołach przysposobień, które są ośrodkami prania mózgu. Przedstawiciele komisji w sprawie rezolucji podzielają obawy dotyczące raportu, który donosi o grabieży organów wewnętrznych z żywych ciał praktykujących Falun Gong i wzywają rząd Komunistycznej Partii Chin do zaprzestania tego typu praktyk i natychmiastowego uwolnienia wszystkich zatrzymanych praktykujących Falun Gong”.

Rezolucja jest uzupełnieniem do raportu na temat praw człowieka w Chinach, która została napisana przez Hansa Beldera, duńskiego członka Parlamentu Europejskiego. Raport krytykuje sprawę praw człowieka w Chinach i potępia ingerencję rządu w sprawy zapatrywań religijnych, chociaż konstytucja państwa przyznaje obywatelom takie prawo. Raport wyraża także niepokój spowodowany stosowaniem przemocy i tortur w placówkach penitencjarnych i obozach pracy. Parlament Europejski wezwał rząd Chin do powstrzymania wydawania wyroków śmierci, zaprzestania terroru psychicznego, prześladowań i aresztowań aktywistów występujących w obronie wolności.

Praktykujący Falun Gong Bu Dongwei pochodzący z Pekinu był członkiem Biura Fundacji Azjatyckiej. Jest to człowiek szczery i łagodny. 19 maja 2006 r. siedmiu funkcjonariuszy policji okrążyło jego dom w Pekinie aresztując go. Bu został skazany na dwa i pół roku robót w obozie przymusowej pracy. Jego miejsce pobytu pozostaje w dalszym ciągu nieznane.

29 sierpnia 2006 r. w swoim komunikacie prasowym Amnesty International określiła Bu Dongwei mianem więźnia sumienia. Według AI „Bu został oskarżony o zakłócenie porządku publicznego i nie stosowanie się do wymogów prawa”. Powodem aresztowania było słowna rozmowa z policjantami oraz posiadanie w domu literatury Falun Gong”.

AI podaje: „Bu Dongwei spędził dziesięć miesięcy w obozie pracy w Tuhane począwszy od sierpnia 2000 r. do maja 2001 r. po tym, jak apelował do rządu o zweryfikowanie swojego stanowiska względem Falun Gong. Podczas tych dziesięciu miesięcy Bu podlegał zarówno fizycznej, jak mi psychicznej przemocy. Bił bity, torturowany, pozbawiany snu i zmuszany do złożenia oświadczenia, że odstępuje od wiary w Falun Gong”.

Radio Wolna Azja podało 2 sierpnia 2006 r., że rzeczniczka Falun Gong w San Francisco Sherry Hang wskazała, iż Bu został uwięziony za to, że praktykuje Falun Gong. Shang powiedziała, że areszt wobec Bu dokonany przez KPCh był aktem naruszenia konstytucji państwa Chin. Fundacja Azjatycka jest pozarządową organizacją zajmującą się edukacją, sprawami kobiet oraz prawnymi aspektami dotyczącymi Chin.
Parlament Europejski zatwierdził 7 września 2006 r. ustawę wzywając przywódców europejskich krajów do nie zdejmowania z Chin embarga dopóki nie nastąpi poprawa przestrzegania praw człowieka.

Dobrze znany w swych kręgach adwokat chiński Gao Zhisheng stający w obronie prześladowanych praktykujących Falun Gong oraz innych grup nieuprzywilejowanych sam podlegał prześladowaniom z rąk urzędników władzy KPCh. Po przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie prześladowań Falun Gong wystosował on do liderów komunistycznego rządu Hu Jinato i Wen Jiabao list otwarty wzywający ich do powstrzymania tych prześladowań. Po tym, jego biuro adwokackie zostało zamknięte, a licencja uprawniająca do wykonywania zawodu cofnięta. Cała rodzina Gao była pod całodobową, ścisłą obserwacją. 15 sierpnia 2006 r. policja zaaresztowała go podczas, gdy przebywał u rodziny w prowincji Shandong. Od tej pory pozostaje w zamknięciu.

Wiceprezydent Parlamentu Europejskiego Edward McMillan-Scott udał się do Chin, by osobiście przeprowadzić dochodzenie w sprawie prześladowań praktykujących Falun Gong i zbadać oskarżenia wysunięte pod adresem rządu KPCh dotyczące pobierania z ciał więzionych praktykujących ich organów wewnętrznych na przeszczepy. Edward McMillan-Scott spotkał się wówczas z dwoma praktykującymi Falun Gong Cao Dong i Niu Jinping. Cao osobiście widział swojego kolegę, który został zabity i z którego ciała zostały pobrane organy wewnętrzne. W jego ciele widoczne były wgłębienia i dziury po wyjętych narządach.

McMillan-Scott powiedział w sierpniu, że miał zamiar przeprowadzić rozmowę także z Gao Zhinsheng, jednak odstąpił od tego planu ze względu na jego bezpieczeństwo. Jednak miał okazję rozmawiać z nim przez telefon. Rozmowa ich trwała półtorej godziny.

McMillan-Scott udał się z wizytą do Australii i Nowej Zelandii, by ujawnić proceder grabieży organów wewnętrznych z żywych ciał praktykujących Falun Gong. W dzień po wylądowaniu w Australii Gao Zhisheng został zaaresztowany przez chińskie władze. McMillan-Scott powiedział, że areszt Gao był reakcją KPCh na jego akcje ujawnienia zbrodni oraz udania się do Chin w celu zdobycia dowodów tych zbrodni i nadania sprawie międzynarodowego rozgłosu.

McMillan-Scott publicznie zadeklarował swoje członkowstwo do Koalicji d/s Badania Zbrodni Prześladowań Falun Gong podczas manifestacji w Hong Kongu, zorganizowanej na cześć poparcia 13 milionów wystąpień z szeregów Komunistycznej Partii Chin. Manifestacja miała miejsce 26 sierpnia 2006 r. i zorganizowana została przez wydawnictwo „The Epoch Times” oraz Centrum Serwisowe ds. Wystąpień z KPCh. McMillan-Scott opublikował również oświadczenie opracowane wspólnie z radnym w Hong Kongu – Hon Chun-yan wzywając wszystkich prawników na świecie do wyrażenia swojego protestu w miejscach lokalizacji ambasad chińskich w poszczególnych krajach domagając się interwencji w sprawie uwolnienia Gao Zhisheng.

W swoim liście otwartym Edward Mcmillan-Scott napisał; „Rząd chiński jest, jak zawsze nieludzki, uparcie stronniczy, czyniący wszystko wedle własnej woli”. Podczas jego wizyty do Australii, partia rządząca kraju oraz największa partia opozycyjna osiągnęły porozumienie w sprawie zwołania niezależnego, międzynarodowego zespołu do zbadania zbrodni KPCh dotyczących pobierania organów z ciał żywych osób praktykujących Falun Gong, przetrzymywanych w chińskich placówkach zamkniętych.
4 września 2006 r. Szwedzka Chrześcijańska Partia Demokratyczna, Partia Lewicowa oraz Partia Ekologiczna wydały wspólną deklarację: „KPCh musi zaprzestać akcji grabieży żywych organów z ciał ludzkich” wzywając jednocześnie rząd szwedzki do obrania pozycji w tej sprawie wraz z innymi krajami Unii Europejskiej, Radą Europy oraz ONZ, by zmusić reżim KPCh do wydania pozwolenia do przeprowadzenia śledztwa przez wybrany zespół międzynarodowy na okoliczność zbadania zarzutów zbrodni, jednocześnie uwalniając wszystkich więźniów sumień przetrzymywanych w chińskich więzieniach, zakładach karnych, szpitalach psychiatrycznych i obozach przymusowej pracy.

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.