Międzynarodowa wystawa obrazów 'Sztuka Dżen Szan Ren' dobrze przyjęta w Moskwie

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Międzynarodowa wystawa 'Sztuka Dżen Szan Ren' odbyła się w moskiewsko-warszawskiej hali wystawienniczej w dniach 6 - 23 lutego, 2014 roku. Dżen Szan Ren tłumaczy się jako Prawdomówność, Dobroć i Tolerancję, podstawowe zasady Falun Gong. Obrazy na wystawie ukazują piękno praktyki Falun Gong, a także trudną sytuację praktykujących pośród trwających prześladowań w Chinach.

Podczas wystawy, praktykujący demonstrowali ćwiczenia Falun Gong oraz uczyli odwiedzających. Pośród ludzi, którzy przyszli obejrzeć obrazy, byli lokalni mieszkańcy, w tym wielu nauczycieli i uczniów. Prawie wszyscy odwiedzający wyrazili uznanie po obejrzeniu obrazów.Mieszkańcy Moskwy oglądają obrazy
międzynarodowej wystawy 'Sztuka Dżen Szan Ren'
Praktykujący demonstrują zestaw pięciu ćwiczeń Falun Gong

http://en.minghui.org/html/articles/2014/2/28/145638.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.