Idiom: gryźć rękę, która karmi (忘恩負義)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo
Słowa, których Zhang Chang użył do opisania zachowania Xu Shuna
"gryźć rękę, która cię karmi" stały się idiomem i są powszechnie
stosowane do opisywania ludzi niewdzięcznych
(Ilustracja Zhiching Chen/The Epoch Times)


Idiom wàng ēn fù yì, tłumaczy się jako "gryźć rękę, która cię karmi". Dosłownie oznacza "zapomnieć dawne przysługi i zdradzić sprawiedliwość".

Znaczenie idiomu ilustruje zawarta w 76 rozdziale Księgi Wcześniejszych Hanów1 opowieść o Zhang Changu2, wybitnym uczonym i gubernatorze, który służył Cesarzowi Xuan z Zachodniej Dynastii Han.

Po wdrożeniu wielu praw, co wpłynęło na zmniejszenie przestępczości i wybuchy powstań w regionie Shandong, Zhang Chang stał się gubernatorem regionu i uczestniczył we wszystkich spotkaniach rady państwowej.

Cesarz Xuan bardzo lubił Zhanga, nie tylko za zaprowadzenia pokoju między obywatelami w wielu regionach, ale także za rozsądne rady, które często opierały się na rozległej wiedzy historycznej.

Zhang Chang miał przyjaciela o imieniu Yang Yun, który był bardzo arogancki i często negatywnie komentował cesarskie rządy. Pewnego dnia Yang, za ostrą krytykę Cesarza Xuana, został skazany na śmierć.

W tamtych czasach, wyrok skazywanych osób, w mniejszym lub większym stopniu wpływał także na krewnych i przyjaciół, który mogli przez to utracić swe stanowiska.

Pewnego dnia Zhang Chang poprosił jednego ze swoich asystentów Xu Shuna o zbadanie przypadku kradzieży. Myśląc, że Zhang może wkrótce utracić swoją pozycję, Xu odmówił wykonania zadania i wrócił do domu, by położyć się spać.

Xu Shun powiedział innym: "Pracowałem dla gubernatora Zhanga od lat, lecz teraz jest w tarapatach. W ciągu pięciu dni, już nie będzie gubernatorem regionu. Dlaczego zatem miałbym go słuchać?".

Słysząc to, Zhang Chang był tak urażony i wściekły, że zabił Xu Shuna. Wielu mówiło, że kara za zbrodnię morderstwa będzie zbyt ciężka.

Krewni Xu Shuna apelowali do cesarza, by za zabójstwo skazał Zhang Chenga na karę śmierci. Cesarz nie miał wyboru jak tylko ukarać Zhanga, więc odwołał go ze stanowiska.

Kilka miesięcy później po ustąpieniu Zhanga, region ponownie popadł w chaos. Nikt nie wiedział co zrobić, aby przywrócić pokój. Cesarz Xuan wysłał posłańca do Zhang Changa prosząc go o powrót w celu przywrócenia na stanowisko.

W drodze do pałacu, Zhang napisał do cesarza list wyjaśniający zaszły incydent. Opisał, że zawsze był dobry dla Xu Shuna i awansował go, lecz Xu odwrócił się do niego plecami, myśląc, że Zhang może być w tarapatach. Opisał również jak Xu rozprzestrzeniał o tym plotki.

Ponieważ Xu Shun zdradził osobę, która o niego dbała lub ugryzł rękę, która go karmiła, Zhang zabił Xu, aby dać przykład na powstrzymanie tego rodzaju zachowań.

Zhang Chang powstrzymał chaos i w regionie znów zapanował pokój.

Słowa, których Zhang Chang użył do opisania zachowania Xu Shuna "gryźć rękę, która cię karmi" stały się idiomem i są powszechnie stosowane do opisywania ludzi niewdzięcznych.

Przypisy:

1) Księga Wcześniejszych Hanów, znana również jako Historia Wcześniejszych Hanów to klasyczna dzieło historyczne opisujące okres od 202 p.n.e. - 9 n.e. Zachodniej Dynastii Han. Została ukończona głównie dzięki rodzinie Ban w 111 roku. Innym dziełem historycznym o Dynastii Han jest "Księga Późniejszych Hanów", napisana przez Fan Ye i obejmuje okres od 25 - 220 n.e. Wschodniej Dynastii Han.

2) Zhang Chang był wybitnym uczonym, gubernatorem i doradcą Cesarza Xuana, władcy Han. Nie odnotowano kiedy się urodził, ale zmarł w 48 p.n.e.

http://www.theepochtimes.com/n3/268936-chinese-idiom-bite-the-hand-that-feeds-you-%E5%BF%98%E6%81%A9%E8%B2%A0%E7%BE%A9/

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.