Kultywowanie siebie podczas współpracy z Shen Yun w ratowaniu ludzi (Fahui 2022 - Warszawa)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Zacząłem się uczyć Falun Dafa w Niemczech w 1996 r. a do Szwecji przeniosłem się w 2013 r. Obecnie pracuję jako koordynator niemieckiego zespołu cateringowego dla Shen Yun. Nasz zespół pracuje dla Shen Yun od 15 lat, od czasu jego pierwszej europejskiej trasy w 2007 roku. Podczas tego procesu doświadczaliśmy wzlotów i upadków, stopniowo dojrzeliśmy, oraz stali się profesjonalni.

W maju tego roku niemiecki profesjonalny magazyn cateringowy „Chefsheads der Magazin” szczególnie opowiedział o współpracy naszych zachodnich szefów kuchni z naszym zespołem cateringowym w zakresie obsługi europejskiej trasy Shen Yun. W tym miejscu chciałbym podziękować Mistrzowi i kolegom praktykującym, za umożliwienie podzielenia się naszym doświadczeniem kultywacyjnym w imieniu wszystkich kolegów praktykujących w niemieckim zespole gastronomicznym.

W tym roku trzy zespoły Shen Yun podróżowały po Europie przez sześć miesięcy, co czyni ją najdłuższą trasą Shen Yun w Europie, w historii. Począwszy od pierwszego występu w Niemczech na początku roku, nasza zespół podążał za Shen Yun do Francji, Szwajcarii, Austrii, Czech oraz Hiszpanii. W ciągu pięciu miesięcy udało nam się świadczyć usługi łącznie w 20 różnych miastach. W czasie, gdy dwa zespoły Shen Yun występowały jednocześnie w różnych miejscach, niektórzy kucharze z naszego zespołu musieli świadczyć usługi też dla drugiego zespołu. Taki poziom wysokiej intensywności pracy, począwszy od siły fizycznej do stanu kultywacji, jest wyzwaniem dla każdego praktykującego w zespole. Kiedy stajemy w obliczu pojawiających się sytuacji i zakłóceń, tylko poprzez prawe myśli, prawe działania i współpracę między nami, możemy przez to przejść. Następnie chciałbym podzielić się z Wami naszymi doświadczeniami w następujących aspektach:

1. Ratowanie ludzi z prawymi myślami podczas pandemii

Pierwszym przystankiem europejskiej trasy Shen Yun w tym roku była Kolonia w Niemczech. Na początku stycznia, gdy w Europie nagle wybuchła epidemia COVID, wiele krajów wdrożyło bardzo rygorystyczne środki zapobiegania pandemii, co utrudniło Shen Yun ratowanie ludzi. Na przykład, ludzie byli proszeni o okazanie dowodu szczepienia przed wejściem na pokład samolotu lub innego środka transportu publicznego, lub wejściem do teatru. Aby uniknąć niedogodności spowodowanych przez środki zapobiegawcze Covid w różnych krajach, podczas trasy Shen Yun, członkowie naszego zespołu zaczęli omawiać to w oparciu o Fa, na dwa miesiące przed rozpoczęciem tournée Shen Yun. Zdałem sobie sprawę, że naszą podstawową misją jest współpraca z Shen Yun, w celu ratowania ludzi. W rezultacie większość praktykujących w naszym zespole już zakończyła swoje szczepienia przed przybyciem Shen Yun. Był to proces kultywacyjny polegający na odpuszczaniu siebie, współpracy z Shen Yun i pomaganiu Mistrzowi w ratowaniu ludzi.

Aby dać praktykującym, odpowiedzialnym za catering w każdym regionie, wystarczająco dużo czasu na przygotowania, zwykle zaczynam się z nimi komunikować i tworzyć plany, w pierwszej połowie roku, przed przybyciem Shen Yun do Europy, i potwierdzam szczegóły związane obiektami, w których znajduje się kuchnia, personel, transport, zakupy, zakwaterowanie itp. Ze względu na wpływ pandemii i rosyjsko-ukraińskiej wojny, w wielu krajach wystąpiły problemy w łańcuchu dostaw, co utrudniło nam pracę. Zwłaszcza podczas występu Shen Yun w Niemczech, niektóre z głównych składników kuchennych, takie jak olej czy mąka, nagle się skończyły. Aby zapewnić normalne funkcjonowanie zespołu cateringowego, naprawdę staraliśmy się jak najlepiej.

W naszym zespole jest dwóch praktykujących Wietnamczyków. Nie rozumieli chińskiego, ale bardzo ciężko pracowali. Gdy odkryli naszą trudną sytuację, po cichu przywieźli wiele brakujących w Niemczech artykułów z innych krajów, zapewniając tym samym normalne funkcjonowanie całego zespołu gastronomicznego.

Ponadto chciałbym również podziękować kolegom praktykującym z innych miejsc, za ich bezinteresowne poświęcenie i aktywną współpracę. Poświęcili dużo czasu i energii na przygotowanie dla nas towarów z wyprzedzeniem, udostępnienie magazynów i zapewnienie logistycznego zaopatrzenia Shen Yun.

2. Motywowanie się do ukończenia misji

W tym roku Shen Yun występowało w Europie aż przez pół roku, a większość praktykujących z naszego zespołu była obecna na całej trasie. Oznacza to rezygnację z domowych wygód i trzymanie się z dala od bliskich, co nie jest łatwe! Jest to test dla każdego zaangażowanego praktykującego, zwłaszcza dla tych, którzy mają pracę i rodziny. Weźmy za przykład dwóch kucharzy z naszego zespołu, to dusze zespołu kuchennego. Po ponad dziesięciu latach szkolenia zawodowego łatwo jest im znaleźć stabilną i dobrze płatną pracę, z ich umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym. Jednak wiedzieli, że Shen Yun ich potrzebuje i że jest to również ich odpowiedzialność, oraz misja życiowa, więc zdecydowanie zrezygnowali z osobistych korzyści. Aby zarobić na życie, mogą liczyć tylko na pracę w niepełnym wymiarze godzin przez pół roku, a przez drugą połowę roku, poświęcają się służbie Shen Yun. Inni praktykujący również dokonali przełomów, pod presją rodziny, finansów i pracy, i poświęcili jak najwięcej czasu, aby wesprzeć nasz zespół. Wszystko to jest trudne do osiągnięcia bez solidnego fundamentu kultywacji i silnych prawych myśli.

3: Pracując razem, nie ma rzeczy niemożliwych!

W tym roku po raz pierwszy korzystaliśmy z restauracji i kuchni niektórych teatrów i nieuchronnym było, że napotkaliśmy na nieoczekiwane sytuacje. Pamiętam, kiedy byliśmy w teatrze w Pradze, w Czechach, okazało się, że kuchnia nie była używana od długiego czasu. Brakowało elektryczności i płomień ognia był za słaby, co bardzo utrudniało korzystanie, a miejscowi praktykujący już zrobili wszystko, co było w ich mocy. W obliczu źle przygotowanej kuchni i przestarzałych urządzeń, nie narzekaliśmy, biorąc pod uwagę napięty harmonogram i duże obciążenie pracą, lecz pracowaliśmy razem, by posprzątać kuchnię. Inny praktykujący, który ma wiedzę w temacie instalacji elektrycznych, pomógł w nocy ustawić w kuchni zasilanie wysokiego napięcia, aby zapewnić normalne działanie kuchni. W ten sposób każdy wykonał pracę w bardzo trudnej sytuacji.

To pierwszy raz, kiedy współpracujemy z wieloma lokalnymi praktykującymi, ale wszyscy mamy ten sam cel, to znaczy w pełni współpracować z Shen Yun, i pomóc Mistrzowi w rektyfikacji Fa i ocalaniu ludzi. Podczas całego procesu naprawdę odczułem ogólną poprawę naszego zespołu i wzniesienie jako całości. Z tego powodu stojące przed nami trudności zostały łatwo rozwiązane. W rzeczywistości, wielu rzeczy ludzkość nie potrafi osiągnąć. To Mistrz i inne boskie istoty pomagały, ale proces (robienia tych rzeczy) odzwierciedlał nasz stan kultywacji i naszą chęć ocalania ludzi.

Jak mówi przysłowie, „logistyka poprzedza przemarsz wojska”. Często jeździmy od miasta do miasta i musimy wszystko przygotować przed przybyciem Shen Yun. Pamiętam to 13 maja po południu, kiedy Shen Yun przybyło do Brna w Czechach. Aby umożliwić artystom Shen Yun świętowanie tego niezapomnianego dnia z praktykującymi Dafa na całym świecie, musieliśmy wyjechać do Brna w nocy zaraz po zakończeniu naszej pracy w poprzednim mieście (gdzie Shen Yun występowało). W tym czasie wszyscy byli bardzo zmęczeni, a ja naprawdę się spociłem. Przy współpracy miejscowych praktykujących, gotowanie przepysznego gorącego garnka dla artystów Shen Yun zajęło nam tylko 3 godziny. Zachodni szef kuchni zrobił nawet gigantyczne ciasto, które wystarczyło dla 70 osób! W 30. rocznicę szerzenia Dafa, to wielki zaszczyt móc świętować "Światowy Dzień Falun Dafa" z Shen Yun podczas tej intensywnej podróży!

4. Wiara w Mistrza i Fa, oraz eliminowanie zakłóceń

Zaledwie miesiąc przed przybyciem Shen Yun, chiński kucharz z naszego zespołu nagle zaraził się Covidem i trafił do szpitala. W międzyczasie do Francji wysłano innego szefa kuchni, aby pomógł innemu zespołowi Shen Yun. Co powinienem zrobić? W obliczu ogromnej trudności związanej z ograniczeniami czasowymi i brakiem rąk do pracy, jedynemu chińskiemu kucharzowi w naszym zespole, który jest stosunkowo młody, trzeba było powierzyć prowadzenie w tym krytycznym momencie. W tej ekstremalnej sytuacji, gdyby zakłócenia dotknęły jeszcze jednego szefa kuchni, cały zespół nie mógłby funkcjonować. Ten incydent podniósł u wszystkich alarm, o tym, jak szalone jest zło i jak poważna jest nasza kultywacja. Dlatego najlepiej wykorzystaliśmy nasz czas, aby studiować Fa, dzielić się doświadczeniami, patrzeć do wewnątrz i zwiększać nasze wysiłki, aby każdego dnia wysyłać prawe myśli. Jednocześnie dążyliśmy do wzmocnienia spójności zespołu. Dzięki współpracy wszystkich kolegów praktykujących w kuchni, młody kucharz szybko rozpoczął. Ilość jedzenia była dokładnie kontrolowana bez żadnych odpadów. Z błogosławieństwem Mistrza, dokonał cudownego przełomu w swoich umiejętnościach kulinarnych.

Warto wspomnieć, że praktykujący, którzy służyli w kuchni i restauracji, muszą pracować nieprzerwanie przez co najmniej 13 godzin dziennie plus czas spędzony w trasie, więc jeśli nie będą w stanie nadążyć za kultywacją, będą cierpieli z powodu fizycznego wyczerpania. Aby utrzymać dobry stan, każdy wykorzystał czas na codzienne studiowanie Fa oraz czas lunchu na wykonywanie ćwiczeń, kiedy artyści Shen Yun jedli obiad.

Współpraca kuchni z grupą restauracyjną w zespole, również była bardzo ważna. Ilekroć pojawiał się problem, nikt nie narzekał, ale po cichu go rekompensował. Na przykład był czas, kiedy ktoś z zespołu kuchennego zapomniał dodać posiekanego ogórka do makaronu z sosem ze smażonej fasoli. Inni praktykujący, którzy służyli w restauracji, odkryli to w odpowiednim momencie i starali się to uzupełnić. Można powiedzieć, że chociaż sprawa jest niewielka, kultywacja nie jest sprawą błahą i nie można pominąć żadnego szczegółu.

W tym roku mieliśmy szczęście obsługiwać trzy grupy Shen Yun. Wykonawcy Shen Yun pochodzą z różnych grup etnicznych i krajów, a ich nawyki żywieniowe są zupełnie inne. Podczas sześciomiesięcznej trasy wielu zachodnich artystów nie mogło w pełni przystosować się do chińskiego jedzenia. Choć wykonawcy nigdy niczego nie żądali, nasz zespół kuchenny dobrowolnie znalazł różne sposoby na zaspokojenie ich gustów i sformułowanie odpowiednich przepisów dla grup artystów. Oprócz tradycyjnego chińskiego jedzenia przygotowaliśmy również klasyczne koreańskie jedzenie, japońskie i wietnamskie. Ponadto specjalnie dla zachodnich artystów przygotowano domowe potrawy, takie jak pieczony kurczak ukraiński, pieczona kaczka czeska i francuska, golonka po niemiecku, austriackie żeberka wieprzowe i zupa rosyjska. Ponadto profesjonalnie przygotowana kawa i herbata bąbelkowa cieszyły się dużą popularnością wśród wykonawców Shen Yun.

Niezliczone cuda wydarzyły się podczas uprawomocniania Fa, a cała mądrość uczniów Dafa pochodzi od Dafa. Mistrz dostrzegł naszą chęć pomocy Shen Yun w ratowaniu ludzi, więc zaaranżował wszystko, co pomoże nam w realizacji naszej misji.

5. Utrzymywanie prawych myśli i prawy czynów w obliczu interferencji

Pamiętam, kiedy Shen Yun występował w Berlinie, nagle w drugiej połowie spektaklu pojawił się problem techniczny, a publiczność i personel teatru byli zagubieni. Kiedy o tym usłyszałem, moja pierwsza reakcja była taka: nie możemy pozwolić widzom opuścić teatru, dopóki nie zostaną w pełni uratowani.

Poszedłem do lobby teatru i zobaczyłem wychodzącą parę staruszków. Podbiegłem, żeby ich przywitać i dowiedziałem się, że muszą odejść, ponieważ martwią się, że zostaną ukarani grzywną za przekroczenie godzin parkowania. Poprosiłem ich o numer rejestracyjny, znalazłem samochód i przedłużyłem czas parkowania, aby spokojnie mogli obejrzeć cały spektakl.

Po występie ponownie wpadłem na tę parę przy drzwiach, a kiedy odkryli, że jestem pracownikiem organizatora, podekscytowani powiedzieli do mnie: „Występ był tak wspaniały. Czekaliśmy 3 lata na obejrzenie przedstawienie Shen Yun! Przyjechaliśmy z Rostocku w specjalnym celu, chociaż cała podróż w obie strony zajęła pięć godzin. Chcieliśmy przedstawić Shen Yun naszym dzieciom i przyjaciołom, i powiedzieliśmy im, że obejrzenie spektaklu jest obowiązkowe. Poczułem od nich prawdziwą radość osoby uratowanej po obejrzeniu Shen Yun, ponieważ czekali na to życie po życiu!

Ten incydent uświadomił mi, że wszystko, co dzieje się wokół nas, jest ściśle związane z naszą własną kultywacją. Czy możemy bezinteresownie brać pod uwagę innych? W każdych okolicznościach prawe myśli i prawe czyny będą odgrywać ważną rolę w zbawieniu istot.

Uwagi końcowe

Chociaż jestem koordynatorem zespołu cateringowego, wiem, że każdy ma po prostu inny podział pracy. Nikt nie jest lepszy, ani gorszy, a wszystkie one, są istotnymi elementami zbawienia ludzi. Każdy praktykujący ma swoje mocne i słabe strony. Jako koordynator trzeba dobrze wykorzystać ich mocne strony. Dopóki będą ze sobą współpracować, uczyć się od siebie nawzajem mocnych stron i pokonywać swoje słabości, oraz napominać siebie nawzajem, z pewnością będą w stanie wykonać dobrą pracę.

Tego projektu nie da się zrealizować bez współpracy i bezinteresownego zaangażowania każdego praktykującego w zespole. W tym samym czasie, nasz zespół zapewnił każdemu praktykującemu dobre środowisko kultywacyjne, dzięki któremu mogą zbudować swoją własną potężną cnotę. Jeśli nie można tego zrobić dobrze i nie weźmie się odpowiedzialności, którą należy wziąć, będzie to żal życia i strata, której nigdy nie odrobimy w przyszłości!

Drodzy praktykujący, kiedy czujemy się zmęczeni, obłożeni bólem i trudnościami, pamiętajcie proszę słowa Mistrza: „Eony trudów służyły tej jednej chwili” („Wszystko dla tej chwili” w Hong Yin III)

Dziękuję Mistrzu, dziękuję kolegom praktykującym!

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.