Parlament Europejski w Strasburgu zwołuje dialog na temat praw człowieka w Chinach i koncentruje swoją uwagę na sprawie prześladowań Falun Gong przez Komunistyczną Partię Chin

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Clearwisdom.net)
10 października 2007 r. przed mającym się odbyć dialogiem w Parlamencie Europejskim w Strasburgu pomiędzy Chinami i Europą na temat sytuacji praw człowieka w Chinach oraz przed XVII Zjazdem Komunistycznej Partii Chin w Chinach, Wice Przewodniczący Parlamentu – Edward McMillan-Scott przeprowadził konferencję prasową. Udział w niej między innymi wzięli: Willy Fautre – Dyrektor organizacji praw człowieka, Thomas Mann – członek Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący organizacji Tybet Intergroup oraz Istvan Szent-Ivanyi – również członek Parlamentu.

Edward McMillan-Scott (po lewej) wygłasza przemówienie

Członkowie Parlamentu Europejskiego, którzy wzięli udział w konferencji podkreślili, iż wiele grup wyznaniowych w Chinach podlega prześladowaniom, nawet w przededniu mającej odbyć się w Pekinie olimpiady sportowej.

McMillan-Scott wystosował list do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego - dr Hansa-Gert Poetteringa. W liście tym porusza sprawę prześladowań religijnych, zwłaszcza wobec Falun Gong oraz prawnych adwokatów grupy. Wymienia nazwiska osób praktykujących Falun Gong, których osobiście spotkał w Chinach i z którymi przeprowadził wywiad. Są to Cao Dong i Zhang Lianying – przebywający obecnie w więzieniu. Wymienił także nazwiska sławnego adwokata Gao Zhisheng i Li Heling, którzy także padli ofiarą prześladowań reżimu za reprezentowanie praktykujących Falun Gong. Wyraził, że prześladowania muszą koniecznie zostać powstrzymane.

McMillan-Scott załączył do listu dwa aneksy: jeden dotyczący interwencji Amnesty International w celu uwolnienia Gao Zhisheng, a drugi dotyczący jego osobistego spotkania z delegacją KPCh, podczas którego wyraził, iż nie akceptuje prześladowań wymierzonych przeciwko wyżej wymienionym osobom i domaga się ich natychmiastowego uwolnienia.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego napisał do Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuel Barroso o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację Cao Dong, Zhang Lianying i Gao Zhisheng.

W odpowiedzi, Przewodniczący Barroso wyraził, że Komisja Europejska również podziela to samo zdanie i w żaden sposób nie zaakceptuje prześladowań wobec praktykujących Falun Gong i będzie kontynuować wywieranie presji na rząd KPCh o zaprzestanie represjonowania.

W oparciu o sugestie Międzynarodowego Sądu Kryminalnego, Parlament Europejski przekazał formalny dokument oparty o założenia Międzynarodowej Konwencji o Zapobieganiu i Stosowaniu Karze za Zbrodnie Ludobójstwa. Dialog Chiny – Europa odbędzie się 15 października 2007r. McMillan-Scott zażądał od rządu KPCh natychmiastowego uwolnienia praktykujących Falun Gong i adwokata Gao Zhisheng.

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.