Parlament Europejski w Strasburgu zwołuje dialog na temat praw człowieka w Chinach i koncentruje swoją uwagę na sprawie prześladowań Falun Gong przez Komunistyczną Partię Chin

(Clearwisdom.net)
10 października 2007 r. przed mającym się odbyć dialogiem w Parlamencie Europejskim w Strasburgu pomiędzy Chinami i Europą na temat sytuacji praw człowieka w Chinach oraz przed XVII Zjazdem Komunistycznej Partii Chin w Chinach, Wice Przewodniczący Parlamentu – Edward McMillan-Scott przeprowadził konferencję prasową. Udział w niej między innymi wzięli: Willy Fautre – Dyrektor organizacji praw człowieka, Thomas Mann – członek Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący organizacji Tybet Intergroup oraz Istvan Szent-Ivanyi – również członek Parlamentu.

Edward McMillan-Scott (po lewej) wygłasza przemówienie

Członkowie Parlamentu Europejskiego, którzy wzięli udział w konferencji podkreślili, iż wiele grup wyznaniowych w Chinach podlega prześladowaniom, nawet w przededniu mającej odbyć się w Pekinie olimpiady sportowej.

McMillan-Scott wystosował list do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego - dr Hansa-Gert Poetteringa. W liście tym porusza sprawę prześladowań religijnych, zwłaszcza wobec Falun Gong oraz prawnych adwokatów grupy. Wymienia nazwiska osób praktykujących Falun Gong, których osobiście spotkał w Chinach i z którymi przeprowadził wywiad. Są to Cao Dong i Zhang Lianying – przebywający obecnie w więzieniu. Wymienił także nazwiska sławnego adwokata Gao Zhisheng i Li Heling, którzy także padli ofiarą prześladowań reżimu za reprezentowanie praktykujących Falun Gong. Wyraził, że prześladowania muszą koniecznie zostać powstrzymane.

McMillan-Scott załączył do listu dwa aneksy: jeden dotyczący interwencji Amnesty International w celu uwolnienia Gao Zhisheng, a drugi dotyczący jego osobistego spotkania z delegacją KPCh, podczas którego wyraził, iż nie akceptuje prześladowań wymierzonych przeciwko wyżej wymienionym osobom i domaga się ich natychmiastowego uwolnienia.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego napisał do Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuel Barroso o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację Cao Dong, Zhang Lianying i Gao Zhisheng.

W odpowiedzi, Przewodniczący Barroso wyraził, że Komisja Europejska również podziela to samo zdanie i w żaden sposób nie zaakceptuje prześladowań wobec praktykujących Falun Gong i będzie kontynuować wywieranie presji na rząd KPCh o zaprzestanie represjonowania.

W oparciu o sugestie Międzynarodowego Sądu Kryminalnego, Parlament Europejski przekazał formalny dokument oparty o założenia Międzynarodowej Konwencji o Zapobieganiu i Stosowaniu Karze za Zbrodnie Ludobójstwa. Dialog Chiny – Europa odbędzie się 15 października 2007r. McMillan-Scott zażądał od rządu KPCh natychmiastowego uwolnienia praktykujących Falun Gong i adwokata Gao Zhisheng.

Zachęcamy do drukowania i rozpowszechniana wszystkich artykułów opublikowanych na Clearharmony, lecz prosimy o podanie źródła.